Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Examen: Yrkeshögskoleexamen Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 yhp

Utbildningen är distansförlagd, med fysiska träffar i Värnamo eller Oskarshamn.


Den här utbildningen är framtagen i nära samarbete mellan arbetsgivarna i regionen och Jönköping University, Hälsohögskolan i Jönköping, som också är huvudman för utbildningen. Det innebär att utbildningen väl uppfyller de krav på kunskap och kompetens som arbetsgivarna kräver. Utbildningen ges på distans, halvfart, under två år och kan därför kombineras med arbete på deltid. Den passar både dig som redan arbetar på till exempel stödboende inom området och för dig som vill in i yrket. När du är klar med utbildningen kan du arbeta med stöd till personer med funktionsnedsättning genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet.


Under utbildningen till stödpedagog får du professionell kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Du lär dig att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du får kunskaper om olika funktionsnedsättningar, deras orsaker och konsekvenser och hur man planerar individuellt vardagsstöd. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver kvalitets- och utvecklingsarbete.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som stödpedagog i privat och offentlig verksamhet.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. En stor del av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute i en verksamhet. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

Omfattning: 200 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i följande kurser

Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2
eller motsvarande kunskaper.

Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.
Examen: Yrkeshögskoleexamen Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Studieorter

Ort: Värnamo
Programstart: Hösten 2024
Ort: Oskarshamn
Programstart: Hösten 2023

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagningsinformation.

År 1

  • Funktionsnedsättningar - 25 Yhp
  • Praktisk juridik inom social omsorg - 15­ Yhp
  • Etik och professionellt förhållnigssätt - 15 Yhp
  • Människan i utveckling - 15 Yhp
  • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt - 35 Yhp

År 2

  • Kommunikation, välfärdsteknik och kommunikativt stöd - 35 Yhp
  • Dokumentation och kvalitetssäkring - 15 Yhp
  • Lärande i arbete - 20 Yhp
  • Examensarbete - Stödpedagog inom funktionshinderområdet - 25 Yhp

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss