PREVJU - EN FÖRHANDSVISNING

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 25 maj.

Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning VA-projektör, 300 yhp

Utbildningen genomförs som en distansutbildning med ett antal fysiska träffar i Jönköping.

 

Det här är utbildningen för dig som vill jobba som VA-projektör, VA-konsult, samt ritningstekniker i CAD-miljö!


Utbildningen ger dig kompetensen att beräkna, projektera och dimensionera både större och mindre VA-anläggningar samt att göra underhållsplanering.

 

Utbildningen förbereder dig för en roll som projektör och projektledare av VA projekt. Du får bland annat lära dig hur du vid projektering ska rita, projektera och ta fram ritningsunderlag i CAD samt hantera hur geoteknik och geohydrologi påverkar projektens förutsättningar.

 

Du får också öva på att utföra dimensionering efter aktuella riktlinjer samt att förstå hur ett förfrågningsunderlag tas fram med hjälp av AMA.

 

Fokus finns också på yrkesrollen som projektledare och individens och gruppens påverkan på arbetsmiljön. Du får lära dig hur man upprättar en arbetsmiljöplan och vilka ansvarsområden projektören och projektledaren har i anknytning till det.

 

Hållbarhet är en röd tråd och du kommer att få lära dig om blågrön dagvatten- och skyfallshantering utifrån ett hållbarhetsperspektiv.


Sverige behöver ett förnyat VA-nät samtidigt som ny infrastruktur och nybyggnationer ökar efterfrågan på välutbildade VA-projektörer.


Behovet av uppdaterad kompetens inom vatten och avlopp är stort. Den här utbildningen har tagits fram i nära samarbete med branschen för att möta framtidens behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår bland annat Tyréns AB, Nässjö Affärsnätverk AB, Värnamo kommun, Jönköpings kommun, Ulricehamn Energi AB och SWECO Sverige AB.

Utbildningen förbereder dig för en roll där du kan projektleda arbeten med VA-anläggningar. Du får bland annat lära dig hur du vid projektering ska hantera geoteknik, geohydrologi, mark/vägteknik och mätteknik. Du får också öva på att utföra dimensionering efter Svenskt vattens riktlinjer samt att tolka förfrågningsunderlag för ett VA-anläggningsprojekt. Fokus finns också på yrkesrollen som projektledare och individens och gruppens påverkan på arbetsmiljön.

 

Under utbildningen får du också kunskap om olika upphandlingsformer, entreprenad- och VA juridik samt om metoder för underhållsplanering och drift av olika VA system. Du får också lära dig om kvalitetsledningssystem och miljöfrågor relaterade till VA projektering.


Under utbildningen får du också kunskap om avtalsrätt, entreprenadjuridik och regelverket för VA-installationer. Du lär dig metoder för underhållsplanering av VA-nät och får kunskap om säkerhetsföreskrifter och svenska standard samt AF-system.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 300 yhp
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Matematik 2, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: HJ-YT075
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning VA-projektör

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

 • Branschkunskap samt projektledning
 • Bygghandlingar och regelverk
 • Dimensionering av VA-system
 • VA-system
 • VA-projektering 1
 • VA-projektering 2
 • Hållbar anläggningsteknik och utförandemetoder
 • Kvalitetsteknik och arbetsmiljö
 • Lärande i arbete - 1
 • Lärande i arbete - 2
 • Examensarbete - VA-projektör

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss