Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Värdeskapande logistik, 400 yhp

Utbildningen genomförs som en distansutbildning med ett antal fysiska träffar i Jönköping.

 

Vill du jobba som logistiker, transportlogistiker, transportledare, tullombud eller speditör?


Allt är logistik! Efter utbildningen kan du arbeta med effektivisering och anpassning av varuflöden utifrån de förutsättningar som styr internationell handel. Jönköpingsregionen utgör en av Sveriges primära knutpunkter för logistik, och efterfrågan på arbetskraft är betydande både nationellt och internationellt. För den som innehar en utbildning inom logistik är möjligheterna till anställning betydande.


Efter utbildningen kommer du bland annat att ha kunskaper om logistiska flöden, regelverk för transport, kvalitets- och miljöledningssystem samt kunskaper om företagsekonomiska parametrar.

Behovet av arbetskraft är stort och utbildningen har skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Bring Intermodal, Elgiganten, DHL, Branschexpert, Logistic Proffesionals, Fläktgroup Sweden AB, IKEA Ingka, Stena Recycling AB och Södra Munksjön Utvecklings AB.

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper inom logistik. Du kommer att lära dig metoder för att effektivisera varuflöden samt utveckla förståelse för de regler, lagar och avtal som styr internationell transport, export och import.

 

Erfarna lärare leder undervisningen och utbildningen gästas av föreläsare från branschen


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är utformad med ett distansupplägg, detta möjliggör att arbete kan kombineras med studier. Ett antal fysiska träffar är obligatoriska.

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

 

Läs mer om utbildningen hos Yrkeshögskolan Jönköping

 

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Distans
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Engelska 6, med lägsta betyget E/3/G
- Logistik 1, med lägsta betyget E/3/G
- Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, med lägsta betyget E/3/G

ELLER

- Engelska 6, med lägsta betyget E/3/G
- Matematik 2, med lägsta betyget E/3/G
- Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, med lägsta betyget E/3/G
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Värdeskapande logistik

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

 • Branschdokumentation och regelverk
 • Branschkunskap och projektmetodik
 • Ekonomistyrning
 • Examensarbete
 • Fraktberäkning, optimering och digitala transportlösningar
 • Grön logistik och cirkulär ekonomi
 • Inköp och försäljning
 • Internationell handel och tullhantering
 • LIA 1
 • LIA 2
 • LIA 3
 • Värdeskapande logistik 1
 • Värdeskapande logistik 2
 • Värdeskapande system och kvalitetssäkring

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss