Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 16 mars.

Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Värdeskapande logistik, 400 yhp

Vill du jobba som logistiker, logistiker för transportplanering, logistikadministratör, transportlogistiker, transportledare eller speditör?


Allt är logistik! Efter utbildningen kan du arbeta med effektivisering och anpassning av varuflöden utifrån de förutsättningar som styr internationell handel och e-handel. Jönköpingsregionen är ett av Sveriges logistikcentrum och behovet av arbetskraft är stort i Sverige och internationellt! Som utbildad logistiker är det lätt att få jobb!


Efter utbildningen kommer du att ha kunskapen som krävs för att kunna välja transportalternativ och styra varuflöden, hantera miljökrav och farligt gods.

Behovet av arbetskraft är stort och utbildningen har skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Bring Intermodal, Elgiganten, DHL, Softhouse, Branschexpert, Logistic Proffesionals, Fläktgroup Sweden AB, IKEA Ingka, Stena Recycling AB och Södra Munksjön Utvecklings AB.

Under utbildningen får du vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom logistik. Du lär dig hur man effektiviserar varuflöden samt vilka regler, lagar och avtal som styr internationella transporter, export och import. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt. För undervisningen ansvarar erfarna lärare och utbildningen gästas också av föreläsare från branschen.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

 

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Engelska 6, med lägsta betyget E/3/G
- Logistik 1, med lägsta betyget E/3/G
- Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, med lägsta betyget E/3/G

ELLER

- Engelska 6, med lägsta betyget E/3/G
- Logistik 1, med lägsta betyget E/3/G
- Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, med lägsta betyget E/3/G
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Värdeskapande logistik

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Yrkesrollen samt Projektledning
 • Effektiva transportlösningar med IT-verktyg
 • Internationell handel och tullhantering
 • Värdeskapande logistik
 • Lärande i arbete - 1
 • Inköp & Försäljning
 • Värdeskapande logistik fördjupning
 • Branschdokumentation och juridik


År 2

 • Green Logistics
 • Lärande i arbete - 2
 • Värdeskapande logistik och kvalitetssäkring
 • Ekonomistyrning
 • Lärande i arbete - 3
 • Examensarbete - Värdeskapande logistik

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss