Under utbildningen får du vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom logistik. Du lär dig hur man effektiviserar varuflöden samt vilka regler, lagar och avtal som styr internationella transporter, export och import. Efter utbildningen kommer du också att ha kunskapen som krävs för att kunna välja transportalternativ och styra varuflöden, hantera miljökrav och farligt gods. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Agility, Alfa Quality Moving, Fläktwoods, IKEA DS, Stena Recycling och Logpoint Södra Munksjön. För undervisningen ansvarar erfarna lärare och utbildningen gästas också av föreläsare från branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande

är du också berättigad till stöd från CSN.


Efter avslutad utbildning har du kompetensen att söka en tjänst som logistiker, logistiker för transportplanering, logistikadministratör, transportlogistiker, transportledare, speditör med mera.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

 

LIA är primärt förlagd till företag i Jönköpingsregionen och vi uppmuntrar studerande att själva söka LIA-plats, särskilt om du bor utanför Jönköping. Mer information och stöd ges efter antagning.

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

Yrkesrollen samt Projektledning 25 Yhp
Effektiva transportlösningar med IT-verktyg
Internationell handel och tullhantering 25 Yhp
Värdeskapande logistik 25 Yhp
Lärande i arbete 1 25 Yhp
Inköp & Försäljning 25 Yhp
Värdeskapande logistik fördjupning 25 Yhp
Branschdokumentation och juridik 25 Yhp

År 2

Green Logistics 25 Yhp
Lärande i arbete 2 25 Yhp
Värdeskapande logistik och kvalitetssäkring 25 Yhp
Ekonomistyrning 25 Yhp
Lärande i arbete 3 75 Yhp
Examensarbete 25 Yhp

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss