Nivå: YH-Utbildning
Ort: Värnamo
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Verktygsteknik., 400 yhp

Utbildningen planeras att starta augusti 2022, förutsatt utbildningen beviljas medel från MYH. Definitivt besked kommer januari 2022.

Verktygsteknikern är en strategiskt viktig länk i den samtida tillverkningsindustrin – och ett bristyrke. Utbildningen har därför skräddarsytts i samarbete med regionens tillverkningsföretag för att möta behovet ute i industrin. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Husqvarna, Forsheda Stålverktyg, Polymercentrum, Prototal AB, SINF och Thule


Jobbet kräver goda IT-kunskaper, kunskap om material och bearbetning samt kunskaper om miljö, hållbarhet och kvalitetsarbete. Utbildningen ger dig insikter i hur tekniken kan användas för att bidra till ökad produktivitet vid verktygstillverkning och -underhåll. Du lär dig att utforma underlag, ritningar och CNC-program för tillverkning och reparation av verktyg. Du får också insikter i digitaliseringens möjligheter, projektmetodik, produktionsekonomi samt kvalitets- och miljöstyrning. Du lär dig även datorstöd vid konstruktion och programmering i CAD/CAM samt att välja rätt metoder och material vid underhåll, reparationer och tillverkning av verktyg.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Efter avslutad utbildning kan du arbeta med verktygskonstruktion, verktygstillverkning, verktygsunderhåll och verktygsreparation.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. En anselig del av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Distans
Behörighet: Grundläggande behörighet
samt
- Produktionskunskap 1, 100 p med lägst betyg E/G
eller
- Teknik 1, 150 p med lägst betyg E/G
eller motsvarande kunskaper.
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Verktygsteknik.

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

Maskinkunskap – Gnistbearbetning 25 Yhp

Maskinkunskap – Skärande bearbetning 25 Yhp

Materialkunskap – Metall 25 Yhp

Materialkunskap – Polymerer 25 Yhp

Ritningsläsning och mätteknik 25 Yhp

Svetsning 1 25 Yhp

Svetsning 2 25 Yhp

Verktygskonstruktion – Beredning 25 Yhp

Verktygskonstruktion – Produktion 25 Yhp

Verktygsteknik - additiv tillverkning 25 Yhp

Verktygsteknik och yrkesrollen 50 Yhp

Lärande i arbete 1 25 Yhp

Lärande i arbete 2 25 Yhp

Lärande i arbete 3 25 Yhp

Examensarbete 25 Yhp

Kontakta oss