Nivå: YH-Utbildning
Ort: Värnamo
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Verktygsteknik, 300 yhp

Programmet planeras att starta hösten 2022. Mer information kommer januari 2022.

Verktygsteknikern är en strategiskt viktig länk i den samtida tillverkningsindustrin – och ett bristyrke. Utbildningen har därför skräddarsytts i samarbete med regionens tillverkningsföretag för att möta behovet ute i industrin. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat AQ Plast, Husqvarna, IKV Tools AB, Ivars verktyg, MSM Forsheda Stålverktyg, Polymercentrum, Prototal AB, Simonssons Verktygsteknik, Smålands Stålgjuteri, Stebro Plast och UB-Verktyg.


Jobbet kräver goda IT-kunskaper, kunskap om material och bearbetning samt kunskaper om miljö, hållbarhet och kvalitetsarbete. Utbildningen ger dig insikter i hur tekniken kan användas för att bidra till ökad produktivitet vid verktygstillverkning och -underhåll. Du lär dig att utforma underlag, ritningar och CNC-program för tillverkning och reparation av verktyg. Du får också insikter i digitaliseringens möjligheter, projektmetodik, produktionsekonomi samt kvalitets- och miljöstyrning. Du lär dig även datorstöd vid konstruktion och programmering i CAD/CAM samt att välja rätt metoder och material vid underhåll, reparationer och tillverkning av verktyg.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

 

Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som verktygstekniker eller verktygsmakare.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. XX procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 300 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Campusbaserad
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Produktionskunskap 1, Produktionsutrustning 1 samt Industritekniska processer 1 från Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet med betyget E//3/G eller motsvarande kunskaper.
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Verktygsteknik

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

Verktygskunskap 1 25 Yhp
Mätning och kvalitet 1 25 Yhp
Lärande i arbete 1 20 Yhp
Verktygskonstruktion 30 Yhp
Maskinkunskap 1 20 Yhp
Mätning och Kvalitet 2 20 Yhp
Materiallära 20 Yhp
Lärande i arbete 2 40 Yhp
Verktygskunskap 2 20 Yhp
Maskinkunskap 2 20 Yhp
Verktygskunskap 3 20 Yhp
Examensarbete 40 Yhp

Kontakta oss