Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om elproduktion, elöverföring och elanvändning i Sverige samt kontaktledningsanläggningar för bandrift, som exempelvis spårvägs- och tunnelbanedrift. Kursen ska också ge kunskaper om olika typer av strömförsörjningsanläggningar samt underhåll, säkerhet och el-kvalitet. Dessutom ska kursen ge kännedom om störningar, elektromagnetisk kompatibilitet, övertoner och överspänningar samt hur de undviks eller begränsas.

 

Kursinfo

Kursperiod: 23-01-16 - 23-03-12

Länk till kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss