Kursen syftar till att den studerande ska få kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefastransformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner samt deras användning. Dessutom ska kursen ge kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem. Kursen ska också ge översiktliga kunskaper om gällande standarder inom elmaskinområdet.

 

Kursinfo

Kursperiod: 23-01-13 - 23-04-02

Länk till kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss