Prenumerera på vårt månadsbrev


Om Encell

Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat 2001 på initiativ av regeringen.

Här hittar du mer information om vår forskning.

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en samling filmer och en rapportserie om livslångt lärande.

Cfp: Mimers konferens 8-9 november

Mimers forskarkonferens 2022 hålls i samarbete med oss på Encell i Jönköping.

Temat för årets konferens är Livslångt lärande och folkbildning – för demokrati, personlig utvecklig och arbetsliv.

Välkommen med ditt paper!