Mammaprenörer

En "mammaprenör" är en kvinna som startar företag efter att hon fått barn, ofta i branscher knutna till föräldraskapet, och med motivet att kunna förena barnomsorg med inkomstbringande arbete.

Termen myntades av forskare i USA och England, där fenomenet är vanligt, möjligtvis för att avsaknad av barnomsorg och föräldraledighet gör kombinationen arbete och familj svår. I Sverige ligger en anställning som ger tillgång till lång betald föräldraledighet närmre till hands. Barnomsorg är garanterad så det naturliga valet är att efter föräldraledigheten gå tillbaka till arbetet. Då kan man också vara ledig för vård av sjukt barn. Det mesta talar alltså emot att kvinnor med små barn skulle starta företag i Sverige.

Trots detta är det allt fler som gör det. Vi frågor oss varför? Vad motiverar dem, och vilken roll spelar den svenska jämställdhetsnormen och det svenska välfärdssystemet? Vi analyserade data från SCB på alla företag som under en fjortonårsperiod startas av kvinnor med små barn. Som väntat fann vi att arbetslöshet eller invandrarstatus ökade sannolikheten för att starta företag – dessa grupper kan ha svårt att hitta ett bra jobb – men ännu viktigare var längden på pappornas föräldraledighet. Slutsatsen är att den svenska föräldraledigheten gynnar företagandet, så länge uttaget är jämställt.

Vi intervjuade också kvinnor som startat företag när barnen var små. Ingen av dem lämnade sitt jobb och startade företag för att de var tvungna, utan för att de ville förverkliga en idé. Kvinnorna använde föräldraledigheten till att låta idén mogna och till att planera sin företagsstart. Kvinnorna säger att utan den här tiden att fundera och planera hade de inte bytt karriär. Här ser vi återigen att föräldraledigheten gynnar företagandet, nu i form av resursen tid.

Vi frågade också hur kvinnorna ser på mammarollen. Både här och utomlands är normen att mammor ska arbeta, men i många länder är mammarollen den primära – den kvinna som prioriterar arbetet bör skämmas lite. Våra intervjupersoner hade en annan inställning. Enligt dem är en bra mamma en mamma som själv mår bra, genom ett tillfredsställande arbete eller företagande, och på så vis är hon också en bra förebild för sina barn. Våra deltagare hade alltså omförhandlat mammarollen till en mer jämställd roll där mammor får förverkliga sig genom arbete på samma villkor som pappor. Det svenska välfärdssystemet har sannolikt gynnat en sådan utveckling.

Projektet finansierades av Vetenskapsrådet.

Artiklar

Markowska, M., Ahl, H. & Naldi, L. (2023).Time Out: The Role of Family-Friendly Policies in Entrepreneurship among Mothers. Entrepreneurship, Theory & Practice. 47(4) 1169–1199 doi.org/10.1177/10422587221126493

Naldi, L., Baù, M., Ahl, H., & Markowska, M. (2021). Gender (in) equality within the household and business start-up among mothers. Small Business Economics, 56, 903-918.

Naldi, L., Piva, E., & Bau, M. (2022). Parental Leave Policies and Innovation Performance in SMEs. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2022, No. 1, p. 13792). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

Yang, T., Kacperczyk, A., & Naldi, L. (2023). The Motherhood Wage Penalty and Female Entrepreneurship. Organization Science.

Wu, Z., Naldi, L., Wennberg, K., & Uman, T. (2023). Learning from Their Daughters: Family Exposure to Gender Disparity and Female Representation in Male-Led Ventures. Management Science.

2024-01-08