En nära samverkan med näringslivet är grundstenen i SPARKs arbete. Genom forskning skapar SPARK nytta för såväl de strategiska partnerföretagen som projektpartners. I det livslånga lärandet ingår utbildning och kompetensutveckling i nära kontakt mellan akademin och näringslivet genom exempelvis gränsgångare, industriforskarskolor, yrkesutbildningar och kurser.