SPARK är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Tekniska Högskolan, Jönköping University med fokus på kunskapsintensiv produktrealisering. Baserat på industriella behov utvecklar SPARK ny kunskap och kompetens i samarbete med industriella och akademiska partners.

Vision

Med SPARK har Jönköping University för avsikt att etablera

en nationellt ledande och internationellt erkänd forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktrealisering.

Valet av kunskapsintensiv produktrealisering, som vårt fokus, gör det möjligt för oss att bygga vidare på redan välutvecklad forskning och kompetens på högskolan. Vår definition av detta område omfattar inte bara produkt- och produktionsutveckling utan också andra uppgifter och aktiviteter i processkedjan från idé till marknad.

Förstora bilden

Mission

Baserat på regionala och nationella behov kommer SPARK 

genom kontinuerlig samproduktion mellan Tekniska Högskolan och partnerföretag, stödja utvecklingen av ökat kunskapsinnehåll i processer och produkter och därmed bidra till ökad global konkurrenskraft för svensk industri.

Forskningsresultaten och ökad kompetens som kommer från SPARKs verksamhet kommer att bidra till ett mervärde för både produkter och processer från svenska företag. Utvecklingen av ett ökat kunskapsinnehåll är avgörande för företag i högkostnadsmiljöer som Sverige.

Samproduktion

Forskning och utbildning inom SPARK bygger på behoven hos både regionala och andra svenska företag. Samproduktion är därför i hjärtat för SPARK.

Många av Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsområden som är kopplade till SPARK har lång erfarenhet av samproduktion med externa parter. Vi fortsätter att bygga vidare på denna erfarenhet för att vidareutveckla våra samproduktionsmöjligheter och att främja utbyte av kunskap och kompetens samt tillämpning av resultat.

SPARK bygger på ett tioårigt avtal med KK-stiftelsen. Detta gör att vi kan arbeta strategiskt med våra samarbetspartners och bygga långsiktiga och ömsesidigt fördelaktiga relationer.

Beskrivning av SPARK forsknings- och utbildningsmiljö (på engelska). Pdf, 348.4 kB, öppnas i nytt fönster.