Lärandet behöver inte sluta efter insteget i yrkeslivet. För att utveckla industrin och dess personal, erbjuder Tekniska Högskolan i Jönköping olika utbildningsalternativ – från fristående kurser till program och skräddarsydda utbildningar som går att kombinera med yrkeslivet.