Future prototype for climate-smart and connected buildings

Innovativt projekt om framtidsprototyp för klimatsmarta och uppkopplade byggnader

Nytt innovativt projekt är på gång och som handlar om att skapa en framtidsprototyp för framtidens klimatsmarta och intelligent uppkopplade byggnader och stadsdelar. Och vägen dit sker via regional dialog, forskning och utbildning med innovationspotential hos näringslivet i Småland.

For more information, please visit the Smart Housing Småland website.