Student med dator

Om kommunikationens roll för en hållbar framtid

Hållbar Kommunikation är en forskningsmiljö- och program som bedrivs i samarbete mellan MKV-miljön och JIBS Media Management and Transformation Centre vid Jönköping University. Syftet är att undersöka kommunikationens roll för en hållbar utveckling.

Samhällets och världens hållbarhetskris, som involverar frågor om miljö och klimat, demokratiutveckling, fattigdom, och väpnade konflikter, och som blivit föremål för en global handlingsplan, dvs. FN:s Agenda 2030-deklaration, är på många sätt beroende av fungerande kommunikation. En central utgångspunkt för oss är att kommunikation inte ska ses som ett komplement till pågående omställningsprocesser och arbetet med hållbar utveckling utan snarare som dess naturliga nav.

Med kommunikation åsyftas interpersonell kommunikation mellan en eller flera individer; en eller flera organisationer, eller mellan organisationer/institutioner och medborgare/användare. Programmet fokuserar i nuläget framför allt på följande:

  • Journalistikens och de digitala mediernas roll för en hållbar samhällsutveckling
  • Klimatförändringarna som kommunikativ utmaning
  • Politisk diskurs på sociala medier och konsekvenser för demokratin
  • Tvärsektoriell samverkan/kommunikation mellan organisationer som metod för att uppnå hållbar utveckling, med fokus på klimat
  • Kritisk analys av den strategiska användningen av hållbarhetsbegreppet
  • Kommunikation som verktyg för social förändring
  • Hållbar kommunikation som multi-medialt berättande. Hur kan kommunikationen effektiviseras genom användning av olika medier och plattformar samtidigt?

I vår forskning tillämpas både kvantitativa och kvalitativa metoder men med betoning på det sistnämnda och i synnerhet fokusgruppstudier och språkanalyser.

Tidigare eller nuvarande finansiärer av vår forskning är Formas, Vetenskapsrådet, Länsstyrelsen i Jönköping/Klimatrådet och Svensk Däckåtervinning AB. För mer detaljerad information om forskning, se Pågående projekt.

Kontakt: Forskningsmiljöledare Peter Berglez, professor i medie- och kommunikationsvetenskap. peter.berglez@ju.se