Inom forskningsmiljön SIHW bedriver vi konkurrenskraftig tillämpad och tvärvetenskaplig forskning med fokus att göra nytta på såväl individ- som samhällsnivå.

Genom nära samverkan med individer med levd erfarenhet, den lokala omgivningen såväl som med nationella och internationella partners bidrar vi till högkvalitativ forskning som syftar till att bevara och återskapa individers hälsa och välbefinnande samt forma framtidens välfärdssystem.

Inom SIHW publiceras en mångfald av internationella, kvalitetsgranskade artiklar inom områden som omvårdnad, socialt arbete, arbetsterapi, ortopedteknik, biomedicin, medicin, folkhälsa, gerontologi, sociologi, psykologi och rehabilitering m.m.