Möten och erfarenhetsutbyten är viktiga delar inom samverkan. Genom nätverk kan vi stärka vår kunskapsförmedling och kunskapsutveckling.

Ett forskarnätverket vars främsta syfte är att skapa en bas för långsiktig och framstående svensk forskning om äldre och åldrande genom ämnesöverskridande samarbeten mellan svenska lärosäten. Det sker genom gemensamma projekt och forskningsansökningar.

Nätverket riktar sig till alla nuvarande och framtida alumner från den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa SWEAH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom nätverket kommer vi att ta till vara erfarenheter och kunskaper från att ha varit SWEAH-anslutna doktorander för att främja ett hållbart nätverk för framtidens forskare inom området.

 

Mer information och kontaktuppgifter finner du här

NEAR är ett unikt forskningsprojekt som startade år 2017 med det övergripande syftet att utveckla en nationell e-infrastruktur inom åldrandeforskning. Totalt ingår åtta lärosäten inklusive Jönköping University (JU) som representeras av Hälsohögskolan.

Syftena med NEAR är

  • Att bygga och driva en nationell e-infrastruktur för åldrandeforskning
  • Att främja och underlätta åldrandeforskning i Sverige
  • Att öka nationellt såväl som internationellt utbyte och samarbete
  • Att förbättra forskningskvaliteten och generaliserbarheten av forskningsresultat

 

Mer information och kontaktuppgifter finner du på near-agin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll dig uppdaterad

mobiltelefon