Syftet med projektet är att få en fördjupad förståelse kring beslut om återflyttning av produktion med särskilt fokus på faktorer kopplade till försörjningskedjan.

Introduktion

I det här projektet tittar vi på beslutskriterierna för återflyttning utifrån svensk industris perspektiv. Många företag har flyttat ut produktion utan att nödvändigtvis ha haft en meningsfull beslutsprocess. När företag överväger att flytta tillbaka tillverkning till Sverige eller till närliggande platser, finns ett behov av att förstå motiv och hinder för samt konsekvenser av en sådan återflyttning. En stor utmaning i det här sammanhanget är att förstå de effekter som en återflyttning får på försörjningskedjan.

Projektet är kopplat till det större projektet Reshoring - Generisk metod för utvärdering av återflyttningsbeslut, som drivs i samverkan med KK-stiftelsen.

Forskningsfrågor

Forskningsprojektet fokuserar på tre frågor:

  1. Vilka problem kopplade till försörjningskedjan driver företag att överväga eller genomföra återflyttning?
  2. Vilka resultat har uppnåtts vid återflyttning, särskilt i termer av förbättringar i försörjningskedjan, som till exempel förbättrad reaktionsförmåga och minskade ledtider?
  3. Vilka svårigheter har man stött på vid återflyttning, i termer av omstrukturering av försörjningskedjor och att lösa de problem kopplade till försörjningskedjan som var orsak till återflyttningsbeslutet från början?

Förväntat resultat

Vårt mål är att bygga en unik expertis kring återflyttning av tillverkning genom att anta ett helhetsperspektiv och beakta flera områden samtidigt (t.ex. logistik, tillverkning och försörjningskedjan).

Projektet kan kopplas till ett annat projekt vid Tekniska högskolan: PRODHÖG - Konkurrenskraftig produktion i en högskostnadsmiljö, som liksom det här projektet är del av det regionala forskningsprogrammet. PRODHÖG undersöker kritiska faktorer som möjliggör konkurrenskraftig tillverkning i en högkostnadsmiljö.

Tidsplan och finansiering

Projektet startade i juli 2016 och ska enligt planeringen avslutas i december 2018. Det samfinansieras av Region Jönköpings län och Jönköping University.

Medverkande forskare

  • Per Hilletofth, projektledare Tekniska högskolan
  • Leif-Magnus Jensen, projektledare Jönköping International Business School
  • David Eriksson, Tekniska högskolan
  • Kristina Sollander, Tekniska högskolan

Medverkande företag

  • Interal (Habo)
  • Lagan Plast (Ljungby)
  • Nordiska Etikettbolaget (Borås)

Kontakt

Om du vill veta mer om projektet, är du välkommen att kontakta Per Hilletofth eller Leif-Magnus Jensen.