Utveckling är vårt gemensamma intresse, både gällande studenter i utbildningen, forskningsmässigt, yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig och i samverkan med företagen i regionen.

Utbildning

Avdelningen ansvarar för fyra ingenjörsprogram. Utbildningen understöds och fördjupas av forskning inom relevanta områden.

Forskning

Forskningen vid avdelningen sker i huvudsak i projekt inom logistik och arbetsorganisation. Projekten genomförs i nära samverkande med omgivande näringsliv, offentliga organisationer, et cetera.

Medel för forskningen har erhållits från VINNOVA, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, Sparbanksstiftelsen Alfa, AFA försäkring samt Tekniska Högskolans forskningsfond.

Är ni intresserade av forskningssamarbete, hör av er till Magnus Hofwing.

Kompetensutveckling

​På avdelningen erbjuder vi uppdragsutbildningar inom ledarskap, kommunikation och projektledning mm till yrkesverksamma chefer och ledare inom privat och offentligt näringsliv. För mer information kontakta Magnus Hofwing.

Personal

Personal vid avdelningen Logistik och Verksamhetsledning hittar du här.