Utveckling är vårt gemensamma intresse, både gällande studenter i utbildningen, forskningsmässigt, yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig och i samverkan med företagen i regionen.

Utbildning

Avdelningen ansvarar för två ingenjörsprogram. Utbildningen understöds och fördjupas av forskning inom relevanta områden.

Forskning inom industriell produktion

Forskningen vid avdelningen är samlad i den gemensamma forskningsmiljön Industriell produktion och sker i nära samverkan med tillverkande företag.

Medel för forskningen har erhållits från VINNOVA, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, Sparbanksstiftelsen Alfa, AFA försäkring samt Tekniska Högskolans forskningsfond.

Kompetensutveckling

​På avdelningen finns Centrum för Ledarskap (CfL) som erbjuder uppdragsutbildningar inom ledarskap, kommunikation och projektledning mm till yrkesverksamma chefer och ledare inom privat och offentligt näringsliv. Läs mer om CfL häröppnas i nytt fönster.

Personal

Personal vid avdelningen Industriell organisation och produktion hittar du här.