Utveckling är vårt gemensamma intresse, både gällande studenter i utbildningen, forskningsmässigt, yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig och i samverkan med företagen i regionen.

Utbildning

Avdelningen ansvarar för två ingenjörsprogram. Utbildningen understöds och fördjupas av forskning inom relevanta områden.

Forskning inom industriell produktion

Forskningen vid avdelningen är samlad i den gemensamma forskningsmiljön Industriell produktion och sker i nära samverkan med tillverkande företag.

Medel för forskningen har erhållits från VINNOVA, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, Sparbanksstiftelsen Alfa, AFA försäkring samt Tekniska Högskolans forskningsfond.

Kompetensutveckling

​På avdelningen finns Centrum för Ledarskap (CfL) som erbjuder uppdragsutbildningar inom ledarskap, kommunikation och projektledning mm till yrkesverksamma chefer och ledare inom privat och offentligt näringsliv. Läs mer om CfL här Öppnas i nytt fönster..

Personal

Personal vid avdelningen Industriell organisation och produktion hittar du här.