Samverkan är en del av vårt DNA och genomsyrar hela vår verksamhet.

Vi är alltid öppna för nya sammarbeten och önskar du samarbeta med oss är du välkommen att kontakta avdelningschef Magnus Hofwing, samverkansansvarig Magnus Vårbrant eller någon annan från vår personal.

Du är också välkommen att besöka följande sidor för att lära dig mer om samverkan med oss på JTH i allmänhet:

Näringslivsförlagd kurs (NFK)

Ett av de erbjudanden vi är allra stoltast över är Näringslivsförlagd kurs. Det är en unik möjlighet för er som företag att knyta kontakt med våra studenter och för dem att få en tydlig koppling mellan teori och praktik. Praktiken bedrivs under ungefär 8 veckor på ett företag under april-maj. Syftet med NFK är att ge studenten en förståelse för kommande arbetsuppgifter och hur dessa är kopplade till den egna utbildningen.

Nu, 10 år efter lanseringen av NFK-kursen ser många företag kursen som en naturlig rekryteringsbas.

Läs mer om NFK på JTH.

Kursansvariga för NFK-praktiken

Magnus Vårbrant, (Logistik och ledning)

Kristina Sollander, (Sustainable supply chain management)

Magnus Hofwing, (Civlingenjör i Industriell produktframtagning)