Här samlar vi information om aktuella kompetens­utvecklings­satsningar vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Uppdrag åt Skolverket

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling för ämneslärare, 7,5 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp
Att leda kollegialt lärande
Lärarlyftet
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6, 7,5 hp
Specialpedagogik för lärande

Kommunförlagda kurser

Förskolekurs - Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet 7,5 hp
Förskolekurs - Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 hp
Förskolekurs - Naturvetenskap och teknik i förskolan 7,5 hp
Förskolekurs - Undervisning i förskolan 7,5 hp

Övrig uppdragsutbildning

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare, 7,5 hp
Förskollärarutbildning - distans, halvfart
Integration genom fysisk hälsa
Kompetensutbildning för grundlärare fritidshem och fritidspedagoger
Lekprojekt som systematiskt kvalitetsarbete
Nyanlända barn och elever
Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Utbildningsledare vid trafikskola, 30 hp 
Yrkeshögskoleutbildning Behandlingspedagog
Yrkeshögskoleutbildning Hållbar interkulturell kompetens
Videoproduktion