Icon för kompetensutveckling

Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt.

Komplettera yrkeserfarenhet och kunskap genom undervisning på er arbetsplats, i er närhet eller på vårt campus i centrala Jönköping. Vi erbjuder även distansbaserad utbildning via webbaserad lärplattform.

Kurser öppna för ansökan

Lärarlyftet med start VT22

Läs mer här

 

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Läs mer här


Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Läs mer här

Vårt utbud anpassas alltid till våra kunders behov och omvärldens förändringar genom

  • Föreläsningar, seminarieserier, handledning, temadagar
  • Utredningar, forsknings- och utvecklingsarbete
  • Kurser och program som ger högskolepoäng
  • Utbildningar av olika slag kan ges utan högskolepoäng
  • Konferenser

Kontakt

Sara Dommartine, Verksamhetsledare Uppdragsutbildning
sara.dommartine@ju.se
036-10 14 22