Icon för kompetensutveckling

Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt.

Komplettera yrkeserfarenhet och kunskap genom undervisning på er arbetsplats, i er närhet eller på vårt campus i centrala Jönköping. Vi erbjuder även distansbaserad utbildning via webbaserad lärplattform.

Lärarlyftet med start våren 2023

Läs mer och anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om våra kurser inom bild, no teknik, historia, religion, svenska som andraspråk samt svenska.


Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Läs mer och anmäl dig här

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Läs mer och anmäl dig här

Vårt utbud anpassas alltid till våra kunders behov och omvärldens förändringar genom

  • Föreläsningar, seminarieserier, handledning, temadagar
  • Utredningar, forsknings- och utvecklingsarbete
  • Kurser och program som ger högskolepoäng
  • Utbildningar av olika slag kan ges utan högskolepoäng
  • Konferenser