style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: Vid beställning

Syftet med kursen är att deltagarna ska utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning. Deltagarna får möjlighet att diskutera innebörder i, och relationen mellan, begreppen utbildning, undervisning och lärande. Det ges möjlighet att problematisera undervisning i relation till förskolans tradition med fokus på lek, omsorg, skapande och värdegrundsarbete. Deltagarna får stöd i att utveckla kunskap om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning samt ta del av den senaste forskningen inom området.

Innehåll

  • Begreppet undervisning utifrån skollag och förskolans läroplan
  • Förskolechefens och förskollärarnas olika ansvar för undervisning
  • Undervisning i olika situationer
  • Aktuell forskning och teoretiska perspektiv kring undervisning som en målstyrd process i förskolan
  • Relationen mellan begreppen utbildning, undervisning och lärande
  • Undervisning i relation till förskolans tradition med fokus på lek, omsorg, skapande och värdegrundsarbete


Läs mer om innehållet i kursplanen. Pdf, 120.6 kB.


För mer information om kursen besök skolverket.se.

Utbildningsform

En eller flera huvudmän/kommuner kan gå samman och ansöka om att få kursen förlagd på hemmaplan. Kursen är på distans med ett antal träffar förlagda ute i kommunen. Starttid och studiefart planeras och görs upp i dialog mellan Högskolan för lärande och kommunikation och uppdragsgivaren. Kurserna består av 7,5 högskolepoäng (hp).

Kostnad

Kurskostnad och litteratur bekostas av Skolverket.


Målgruppen för utbildningen är förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan. Du som är förskollärare ska dessutom och ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

verified_user Behörighet: Grundläggande behörighet samt anställning som förskollärare i förskolan och en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller legitimation som förskollärare eller anställning som rektor/biträdande rektor för förskolan.
local_library Studieform: Jönköping
data_usage Omfattning: 7,5 hp
language Språk: Svenska

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner