Vi erbjuder distanskursen Undervisning i förskolan till förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan. Kursen är en kostnadsfri, kommunförlagd utbildning och genomförs på uppdrag av Skolverket. Kursen kan ingå som riktade insatser för samverkan för bästa skola.

Kontakt

Vid intresse för kursen kontaktar huvudmannen Högskolan för lärande och kommunikation via samordnare Sara Dommartine, sara.dommartine@ju.se, 036-101422

Mer information

Besök skolverket.se för mer information

Syftet med kursen är att deltagarna ska utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Därför ska du delta

  • Du får möjlighet att diskutera innebörder i, och relationen mellan, begreppen utbildning, undervisning och lärande.
  • Du får möjlighet att problematisera undervisning i relation till förskolans tradition med fokus på lek, omsorg, skapande och värdegrundsarbete.
  • Du får stöd i att utveckla kunskap om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.
  • Du får del av den senaste forskningen inom området.

Om kursen

Utbildningen organiseras i form av kommunförlagda kurser. En eller flera huvudmän/kommuner kan gå samman och får kursen förlagd på hemmaplan. Kursen är på distans med ett antal träffar förlagda ute i kommunen. Starttid och studiefart planeras och görs upp i dialog mellan Högskolan för lärande och kommunikation och uppdragsgivaren. Kurserna består av 7,5 högskolepoäng (hp).

Kursplan Pdf, 121.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan. Du som är förskollärare ska dessutom och ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.