event Kursstart: Meddelas senare
place Ort: Online
rotate_right Ansökningstid: Meddelas senare

*Undervisningen sker på engelska

Syftet med denna kurs är att öka deltagarnas medvetenhet och förståelse för hur privata och familjeägda företag kan främja sin hållbarhet och ägare kan anta ansvarsfulla metoder. Kursen utvecklar kompetenser och färdigheter hos privata ägare, medlemmar i familjeföretag, beslutsfattare och mer generellt affärsledare inom hållbarhet och ansvarsfullt ägande. Dessutom stimulerar kursen dialog och reflektion om möjligheterna för företagens regenerering för att stimulera förnyelsen av strategi och verksamhet.

Kursen om hållbarhet och ansvarsfullt ägande av familjeföretag baseras på mer än 20 års forskning och praktisk erfarenhet från familjeföretag som utvecklats av Centrum för Familjeföretagande och Ägande (CeFEO) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Tack vare ett stort nätverk av internationella samarbetspartners och partners erbjuder CeFEO ett unikt regionalt, nationellt och internationellt perspektiv i diskussioner om hållbarhet och ansvarsfullt ägande.


Vad innebär distansundervisning online?

Genom inlärningsplattformen får du tillgång till inspelade föreläsningar, fallstudier och annat studiematerial. Kommunikation sker till stor del genom diskussionsforum och e-möten. Denna flexibla form innebär att du inom varje kursavsnitt till stor del kan välja tid och plats för dina studier, medan regelbundna deadlines fördelar studierna jämnt över kursen.


Vilken är målgruppen?

Kursen är skräddarsydd för företagsägare, yrkesverksamma och utövare som arbetar i eller med privata företag och familjeföretag, samt för nästa generations företagsledare och efterträdare.

Denna kurs bygger på forskningsexcellens och praktisk relevans från Centrum för Familjeföretagande och Ägande, och överbryggar kärnkompetenserna hos JIBS-fakulteten inom hållbarhet och ägande. Deltagarna kommer att ha en unik möjlighet att tillämpa de mest relevanta teoretiska koncepten på exempel, fallstudier och erfarenheter från privata företag som engagerar sig i hållbara metoder.


Utbildningen ges vid: Jönköping International Business School
local_library Studieform: Distance/Online
place Ort: Online
rotate_right Studietakt: 25%
clear_all Nivå: Master
data_usage Omfattning: 15 hp
language Språk: Engelska
access_time Längd: Veckor 5 - 47
 1. Sökanden har en kandidatexamen och omfattande ledarskapserfarenhet i ett familjeföretag.
 2. Andra sökanden med en kandidatexamen eller omfattande affärserfarenhet kan godkännas till kursen baserat på tydliga motiv för att delta i en familjeföretagskurs.
 3. Engelska färdigheter på nivå 6/B eller motsvarande krävs.
 4. Vi begär att alla sökande tillhandahåller oss ett ansökningsbrev (minst 300, högst 500 ord) skrivet på engelska. Brevet beskriver tydligt motivet till att ta en kurs i familjeföretag. Ansökningsbrevet bör innehålla följande:
 • Dina personliga och professionella skäl för att ta en kurs i familjeföretag.
 • Beskrivning av din ledarskapserfarenhet i ett familjeföretag (t.ex. som ägare, styrelsemedlem, chef eller efterträdare).
 • Indikation om du är medlem i ett familjeföretag eller i vilken utsträckning du är kopplad till ett familjeföretag.

 

Ansökningsbrevet ska skickas in som en PDF.

För att kunna ansöka behöver du ladda upp följande dokument:


 1. Ansökningsbrev
 2. Utbildningsintyg: kandidat- eller masterexamen och examensbevis
 3. Arbetsintyg: utfärdat av arbetsgivaren som anger titel, roll, anställningsstart och slutdatum, detaljer om års erfarenhet av ledarskap som är relevant för familjeföretag.
 4. Engelska kunskaper: nivå 6/B eller motsvarande (kan bedömas genom ett telefonintervju)
 5. Curriculum vitae
 6. Pass / id-kort


Observera: Ansökningsbrevet (minst 300, högst 500 ord) skrivs på engelska. Brevet beskriver tydligt motivet till att ta en kurs i familjeföretag:


 • Dina personliga och professionella skäl för att ta en kurs i familjeföretag.
  Beskrivning av din ledarskapserfarenhet i ett familjeföretag (t.ex. som ägare, styrelsemedlem, chef eller efterträdare).
 • Indikation om du är medlem i ett familjeföretag eller i vilken utsträckning du är kopplad till ett familjeföretag.


Har du frågor kring kursinnehållet kan du kontakta Massimo.Bau@ju.se. Om du behöver stöd i ansökningsprocessen, vänligen kontakta Adam.Al-Azzawi@ju.se.

Utöver registreringen av 15 högskolepoäng på masternivå kommer du att få ett certifikat i "Hållbarhet och Ansvarsfullt Ägande", utfärdat av Jönköping International Business School, efter avslutad kurs.

Kursen erbjuds på en avancerad nivå och ges på engelska. Varje av de 5 modulerna består av 3 onlineföreläsningar (förinspelade) och 3 online-möten (i realtid) med en varaktighet på 6 veckor per modul. Det beräknade ansträngningen för att ta denna kurs är cirka 10 timmars studier per vecka. Kurschemat presenteras nedan.


Modules

Period*

– Introduction to Sustainability and Responsible Ownership

Vecka 6-11

– Strategies for Sustainability and Responsible Ownership

Vecka 13-18

– Organizing for Sustainability and Responsible Ownership

Vecka 20-35

– System Thinking for Sustainability and Responsible Ownership

Vecka 37-41

– Implementation of Sustainability and Responsible Ownership

Vecka 43-47

*Preliminärt schema.

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossFör information om kursen, vänligen kontakta: