Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet studier om barn och ungdom: • inriktning i Handikappvetenskap, eller • inriktning i Hälsa och vårdvetenskap, eller • inriktning i Specialpedagogik, eller • inriktning i Välfärd och Socialvetenskap., 60 hp

Översikt

Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig fördjupad kompetens för att arbeta och samarbeta professionellt med barn i behov av stöd och deras familjer inom förskola/skola, barnhabilitering, barnhälso- och sjukvård och socialt arbete. Våra studenter har en bakgrund som förskollärare/lärare, specialpedagog, sjuksköterska, psykolog, logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast och inom socialt arbete. Programmet fokuserar framför allt på att ge en fördjupad teoretisk kompetens som ger möjligheter till vidareutveckling inom professionen, ledarskap och fortsatta studier på forskarnivå.


Programmet är bland annat kopplat till forskargruppen CHILD Öppnas i nytt fönster. (Children, Health, Intervention, Learning, Development) som samarbetar i breda nationella och internationella nätverk. Under utbildningen delar CHILD-forskare med sig av kunskap och erfarenheter från sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd.


Forskarutbildning

Programmet har en tydlig internationell prägel och välkomnar såväl svenska studenter och utländska studenter från hela världen. Samtliga kurser ges på engelska och har gästföreläsare från andra delar av Europa, Nordamerika, Afrika och Asien, vilket ger breda globala perspektiv. Vissa kurser hålls i samarbete med forskare och studenter från universitet i olika delar av världen.

Utbildningen fördjupar dina yrkesprofessionella kunskaper. Programmet förbereder dig också för forskarutbildning, men även för en karriär inom organisationer som värnar barns och ungdomars intresse. Efter examen har du specialkompetens inom någon av inriktningarna handikappvetenskap, hälsa och välfärd, socialt arbete, eller specialpedagogik. Delaktighet i vardagen, stöd och anpassningar för barn i behov av särskilt stöd är i fokus. Exempel på arbetsplatser där du blir attraktiv är förskola, skola, habilitering, barnhälsovård, vård och social omsorg.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: Avancerad nivå. Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Behörighet: The applicant must hold the minimum of a bachelor’s degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits within health and care sciences, behavioral science, social work, disability research, or educational sciences, including independent, theoretical based work, i.e. a thesis or the equivalent work that demonstrates that the applicant has conducted independent, systematic research and formally written about this research (e.g. participation in work based research; participation in research methods courses). Proof of English language proficiency is required.
Anmälningskod: HJ-MS205
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet studier om barn och ungdom: • inriktning i Handikappvetenskap, eller • inriktning i Hälsa och vårdvetenskap, eller • inriktning i Specialpedagogik, eller • inriktning i Välfärd och Socialvetenskap.

Obs! Preliminär kurslista.

 

Year 1

Introduction to Interventions in Childhood 15 credits
Theory of Science and Scientific Methods 15 credits
Developmental Sciences and Intervention Processes 15 credits
One year Master's Thesis in Child Studies 15 credits

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss