CHILD forskar i barnens tjänst och bedriver nationellt ledande och internationellt erkänd forskning kring barn i behov av särskilt stöd. Det är en tvärvetenskaplig miljö som undersöker barns behov, utveckling och framtid.

Kontakt

Forskningsmiljöledare:
Mats Granlund

Forskningskoordinator:
Cecilia Allegrind

Forskningens mål

Vårt mål är att utveckla och tillämpa ny vetenskaplig kunskap om livssituationer och åtgärder för barn som behöver extra stöd, utöver det stöd alla barn får. Den kunskapen ska bidra till att barnen får det stöd de behöver för att leva ett meningsfullt liv i samhället, både i vardagsmiljöer som familj, förskola och skola och i kontakter med stödgivare som hälsovård och habilitering. Forskningen inom CHILD är internationellt ledande vad gäller hälsoklassifikationssystemet ICF-CY och barns delaktighet i vardagsliv och forskning. Jönköping University erbjuder tillsammans med CHILD en internationell masterutbildning Interventions in Childhood.

Nyheter


Våra resultat

I forskargruppen verkar ett 40-tal professorer, docenter, lektorer och doktorander från olika discipliner, så som psykologi, pedagogik, specialpedagogik, handikappvetenskap, medicinsk vetenskap, hälsa och vårdvetenskap samt välfärd och socialvetenskap. Forskarna samarbetar kring ansökningar och publikationer, och driver tillsammans 28 forskningsprojekt. År 2022 publicerade man ett 60-tal artiklar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter.

Nationellt och internationellt

CHILD är en forskningsmiljö vid Jönköping University, i samverkan mellan Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation. Men även forskare från andra högskolor finns inom forskningsmiljön.  

En forskarskola inom handikappvetenskap bedrivs tillsammans med Linköpings- och Örebro universitet.

Projekt inom CHILD bedrivs i nära samverkan med nationella och regionala organisationer. Internationellt ingår CHILD i såväl globala, transatlantiska som europeiska forskningsnätverk. Ett bra exempel är forskningsprogrammet CHILD-PMH.