Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, 180 hp

Översikt

Utbildningen omfattar kurser inom teknik, medicin och patientomhändertagande. Vi bedömer och analyserar kroppens funktioner med undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi, neurofysiologi och nuklearmedicin. Undersökningarna görs i samarbete med patienten med avancerad medicinskteknisk utrustning och kan resultera i att vi identifierar till exempel hjärtinfarkt, astma, epilepsi eller åderförkalkning.


Exempel på undersökningar är EKG, arbetsprov, lung- och njurfunktion samt ultraljudsundersökningar av hjärta och kärl. Inom neurofysiologin mäter vi hjärnans elektriska aktivitet och gör undersökningar av nerv- och muskelfunktion. Nuklearmedicin är inriktad på diagnostisk och terapeutisk användning av radionuklider som söker sig till ett visst organ eller en viss vävnad. Fördelningen och omsättningen av radionukliderna kan mätas med hjälp av gammakamera eller PET-kamera.

 

Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

På Biomedicinska analytikerprogrammet, klinisk fysiologi tränar du dina praktiska färdigheter både genom praktik inom sjukvården och träning på skolan.

 

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del av utbildningarna på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Hälsohögskolan toppar dessutom listan över de mest uppskattade VFU-placeringarna bland biomedicinska analytikerstudenter visar en ny undersökning från Vårdförbundet.

Du har möjlighet att förlägga en del av dina studier vid något av våra partneruniversitet. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Som biomedicinsk analytiker kommer du att möta patienter i alla åldrar och ha en nyckelroll i vårdkedjan genom dina kunskaper och din förmåga att självständigt utföra och värdera olika undersökningar. Arbetsfältet kan vara en enhet för klinisk fysiologi inom landsting, stat, kommun, privat sektor eller inom forskningsvärlden. Den legitimerade biomedicinska analytikern har goda möjligheter till arbete under de närmsta åren (källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer).

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1 och Matematik 3b eller 3c eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52340
Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor
  • Hälsohögskolan