Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi

Vill du ha en central och ansvarsfull roll inom modern sjukvård? Biomedicinska analytiker stämmer in mycket väl på den beskrivningen. Vi arbetar självständigt tillsammans med patienten för att hitta sjukdomar och skador genom att undersöka kroppens funktioner.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2021-03-16 - 2021-04-15
Programstart: Höst 2021
Ort: Jönköping
Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, 180 hp

Utbildningen omfattarkurser inom teknik, medicin och patientomhändertagande.Vi bedömer och analyserar kroppens funktioner med undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi,neurofysiologi och nuklearmedicin. Undersökningarna görs i samarbete med patienten med avancerad medicinskteknisk utrustning och kan resultera i att vi identifierar till exempel hjärtinfarkt, astma, epilepsi eller åderförkalkning.

 

Exempel på undersökningar är EKG, arbetsprov, lung- och njurfunktion samt ultraljudsundersökningar av hjärta och kärl. Inom neurofysiologin mäter vi hjärnans elektriska aktivitet och gör undersökningar av nerv- och muskelfunktion. Nuklearmedicin är inriktad på diagnostisk och terapeutisk användning av radionuklider som söker sig till ett visst organ eller en viss vävnad. Fördelningen och omsättningen av radionukliderna kan mätas med hjälp av gammakamera eller PET-kamera.

På Biomedicinska analytikerprogrammet, klinisk fysiologi tränar du dina praktiska färdigheter både genom praktik inom sjukvården och träning på skolan.

Du har möjlighet att förlägga en del av dina studier vid något av våra partneruniversitet. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Som biomedicinsk analytiker kommer du att möta patienter i alla åldrar och ha en nyckelroll i vårdkedjan genom dina kunskaper och din förmåga att självständigt utföra och värdera olika undersökningar. Arbetsfältet kan vara en enhet för klinisk fysiologi inom landsting, stat, kommun, privat sektor eller inom forskningsvärlden. Den legitimerade biomedicinska analytikern har goda möjligheter till arbete under de närmsta åren (källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer).

Programmet Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2021
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2, Kemi 1 och Matematik 3b eller 3c. Eller: Biologi A, Kemi A, Fysik A och Matematik C.
Anmälningskod: HJ-52340
Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap

År 1

Klinisk fysiologi, introduktionskurs 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp
Psykologi, grundkurs 7,5 hp
Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs 7,5 hp
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7,5 hp
Farmakologi, grundkurs 7,5 hp
Medicinsk fysik 7,5 hp

År 2

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs 7,5 hp
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 15 hp
Medicinsk bildbehandling 7,5 hp
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 hp
Nuklearmedicin, grundkurs 7,5 hp
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl 7,5 hp

År 3

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs 15 hp
Vetenskaplig fortsättningskurs 7,5 hp
Neurofysiologisk undersökningsmetodik 7,5 hp
Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin 7,5 hp
Speciell undersökningsmetodik, inriktning ekokardiografi 7,5 hp
Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete 15 hp

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.