Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp

Översikt

Vi är idag globalt sammanlänkade via digitala och sociala medier och det innebär att kommunikation kan förändra världen. Hur framgångsrika vi är i arbetet med de stora frågorna hänger på hur väl vi använder kommunikation för att enas och agera tillsammans. Inriktningen Global Communication ger dig omfattande kunskaper om globalisering och kopplingen mellan kommunikation och ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, genom praktiskt arbete.

De fyra inriktningskurserna läser du på engelska tillsammans med internationella studenter från våra partneruniversitet runt om i världen. Vill du ge din utbildning en ännu starkare internationell prägel kan du välja att studera utomlands under den valbara terminen och göra din praktik i ett annat land.

Studenter som har gått inriktningen Global Communication jobbar ofta med kommunikation på myndigheter, multinationella företag, ambassader eller hjälporganisationer.

Global Communication är en inriktning till Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52518
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Global Communication.


Global Communication and Culture 7,5 hp
En kurs som introducerar området Global Communication och centrala begrepp som kultur och globalisering.

Communication for Social Change 7,5 hp
En kurs om hur kommunikation kan användas för att stärka social hållbarhet och skapa mer rättvisa och jämlika samhällen.

Environmental Communication 7,5 hp
En kurs som ger dig kunskaper om hur kommunikation kan påverka våra uppfattningar och attityder till miljö- och klimatproblem.

Sustainable Enterprising 7,5 hp
En kurs som ges av Jönköping International Business School (JIBS) om ekonomisk hållbarhet, med fokus på hur företag kan arbeta praktiskt med hållbarhet.

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
    Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
  • Högskolan för lärande och kommunikation