Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp

Marknadskommunikation handlar om en organisations eller ett företags kommunikation mot dess kunder och andra intressenter. I den här inriktningen får du därför lära dig hur du arbetar strategiskt med en organisations varumärke och hur du kan kommunicera säljande budskap. En stor del av undervisningen sker i projektform och anpassas till vad som händer inom området just nu. Du får en introduktion till olika teoretiska modeller för marknadskommunikation. De använder du sedan som en verktygslåda och applicerar på fall, där målet är att strategiskt anpassa kommunikationen till den tänkta målgruppen.


En del av kurserna ges i samarbete med Jönköping International Business School.

Marknadskommunikation är en inriktning till Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52519
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Marknadskommunikation.

 

Kommunikation, reklam och marknad 7,5 hp
I kursen belyses marknadskommunikationens roll i ett företag eller en organisation. Du utvecklar en förståelse för reklamens utveckling, målgruppsanalys, omvärldsanalys och olika roller inom marknadskommunikation.

 

Strategic Brand Management 7,5 hp
Du utvecklar kunskaper och förståelse för hur varumärken är strategiska tillgångar i företags och organisationers utveckling av en stark marknadsposition.

 

Ekonomisk projekt- och produktionsledning 7,5 hp
All form av marknadskommunikation kräver noggrann planering och styrning för att bli framgångsrik. Den här kursen ger dig verktyg och kunskaper för att hantera små och stora projekt.

 

Copywriting 7,5 hp
En kurs med fokus på praktiskt skrivande. Genom övningar, föreläsningar och seminarier övar du din förmåga att uttrycka dig skriftligt i olika sammanhang. Kursen har ett visst fokus på kommersiellt skrivande.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt Medie- och kommunikationsvetenskap Doktorand
  • Högskolan för lärande och kommunikation