Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp

Om du blir antagen till Öppen ingång så skjuter du upp valet av inriktning till termin 2. Då har du hunnit få mer kunskaper om ämnet och överblick över utbildningen, vilket kan hjälpa dig i ditt val.

Programmet kan läsas med fyra olika inriktningar. Under det första året läser våra studenter gemensamma kurser inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Under termin tre delas ni in i era inriktningar och du får då fördjupade kunskaper inom det valda området.

Du som har påbörjat programmet via Öppen ingång är garanterad en plats på den inriktning du önskar. Välj mellan:


Öppen ingång är en inriktning till Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52522
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
    Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
  • Högskolan för lärande och kommunikation