PREVJU - EN FÖRHANDSVISNING

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 25 maj.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp

Översikt

I tider av oro och kris är informationstörsten enorm. Då är det viktigt att företag och myndigheter kommunicerar ut verifierad information rakt och tydligt. Inriktningen Strategisk kommunikation lär dig både hur du når ut med viktig samhällsinformation snabbt i kristider och hur du använder planerad och genomtänkt kommunikation för att uppnå långsiktiga mål, som att skapa förtroende och trygghet.

Inriktningen ger djupa kunskaper om organisationskommunikation, opinionsbildning, PR och krishantering genom praktiskt arbete med kommunikationsplaner, pressmeddelanden, presskonferenser och informationskampanjer.

Studenter som har gått inriktningen Strategisk kommunikation jobbar ofta som kommunikatörer, pressansvariga, social media managers, kommunikationsstrateger, projektledare eller webbkoordinatorer.

Strategisk kommunikation är en inriktning till Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52521
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Strategisk kommunikation.


 

Organisation, kultur och kommunikation 7,5 hp
En kurs som introducerar området strategisk kommunikation och behandlar ämnen som organisationskultur, social hållbarhet, mångfald och ledarskap.

Opinionsbildning och PR 7,5 hp
En kurs om hur kommunikation kan användas för att skapa förtroende för företag och organisationer och påverka allmänheten.

Organizing in the Network Society 7,5 hp
En kurs om hur digitala och sociala medier kan användas för att organisera sig och påverka samhället.

Strategisk kommunikation för samhällsberedskap 7,5 hp
En kurs där du får utforska kommunikationens roll i samhällsberedskap och krishantering genom praktiskt arbete med samhällsrisker som pandemier, extrema väderhändelser, it-störningar, tekniska olyckor eller krig.

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
    Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
  • Högskolan för lärande och kommunikation