Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp

Översikt

Vi brottas just nu med både lokala och globala kriser och i sådana tider av oro är törsten efter information enorm. Det är dessutom väldigt viktigt att den information som kommuniceras ut av till exempel företag och myndigheter är verifierad och tydlig. Med den här inriktningen specialiserar du dig på strategisk kommunikation, alltså planerad och genomtänkt kommunikation för att uppnå olika långsiktiga mål, som att vinna förtroende och skapa trygghet, bygga ett varumärke eller nå ut med viktig samhällsinformation.

Under din studietid får du kunskap om bland annat organisationskommunikation, intern och extern kommunikation, PR och krishantering som du sedan får omsätta i praktiskt arbete med varumärkesstrategier, presskonferenser och informationskampanjer.

Studenter som väljer inriktningen Strategisk kommunikation går ofta vidare till yrken som kommunikatör, social media manager, kommunikationsstrateg, projektledare och webbkoordinator.

Strategisk kommunikation är en inriktning till Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52521
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Strategisk kommunikation.


Organisation, kultur ch kommunikation 7,5 hp
En introduktion till strategisk kommunikation och organisationskommunikation.


Opinionsbildning och PR 7,5 hp
En kurs om hur kommunikation kan utformas för att skapa förtroende och påverka allmänheten.


Organizing in the Network Society 7,5 hp
Det finns idag fler verktyg och medier än någonsin tidigare för att organisera sig och påverka samhället. Det är temat för den här kursen.


Stategisk kommunikation för samhällsberedskap 7,5 hp
En kurs om hur olika verksamheter kan använda kommunikation för att förebygga och möta krissituationer.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
    Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
  • Högskolan för lärande och kommunikation