Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Sustainable Supply Chain Management, 180 hp

Översikt

Bidra till en hållbar framtid. Läs ett program där du blir expert på hållbara försörjningskedjor och attraktiv på arbetsmarknaden. Efter att vi lagt grunden för ditt ingenjörskap bygger du vidare med utbildningsspecifika ämnen som gör dig till specialist; bland annat Quality Management, Supply Chain Management, Logistics, Purchasing, Retailing, Warehousing, Business Relationships and CSR, Lean & Green Engineering, Innovative Production samt IT in Supply Chains. Du får även studera allmänna kurser om ledarskap och projektledning samt interkulturell och internationell kommunikation. Hela utbildningen sker på engelska.


Du får goda förutsättningar för att jobba internationellt eller studera vidare. Programmet innehåller kurser inom forskningsmetodik, för att förbereda dig för vidareutbildning i våra masterprogram, eller för en akademisk karriär.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Programmet erbjuder flera kontakter med arbetslivet. Bland annat ingår en praktikkurs som sträcker sig över en hel termin. Du har möjlighet att välja organisation eller företag själv, och du kan också välja att förlägga praktiken utomlands för att få internationella erfarenheter. Internationell kompetens gör dig attraktiv på den globala arbetsmarknaden.

Utbildningen erbjuder flera resor, både i och utanför Sverige. Till exempel ingår en utbytestermin till valfri plats, och en termin vid något av våra internationella partneruniversitet världen över. Utöver det får du en hel termin praktik, som du också har möjlighet att förlägga utomlands. Att studera utomlands gör dig attraktiv på den internationella arbetsmarknaden.

Genom våra inriktningar blir du specialist inom något av våra huvudområden, till exempel Operations Management, Supply Chain Management eller Sustainable Development. Du kan jobba på ledande positioner för organisationer inom logistik som till exempel projektledare, logistiker, logistikchef med mera.


Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c, Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52191
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Sustainable Supply Chain Management
Tuition fee: Studieavgift första terminen: 75000 SEK
Studieavgift: 450000 SEK

Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students

Grundläggande fysik 2, 6 hp
Du som inte har läst Fysik 2 / Fysik B på gymnasiet måste läsa Grundläggande fysik 2, 6 hp för att erhålla examen. Denna kurs kan läsas med förhöjd studietakt för att klara examen på tre år eller som en sjunde deltermin. Du som har läst Fysik 2 / Fysik B kan välja bort denna kurs.

 

År 1

År 2

År 3

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor Logistik
  • Tekniska Högskolan