Högskolebiblioteket är Jönköping Universitys gemensamma resurs för vetenskaplig information.

Biblioteket arbetar för att stärka utbildning och forskning vid JU med informationsresurser och tjänster riktade mot JU:s utbildnings- och forskningsområden.

Vi stöttar forskningen med rådgivning vid informationssökning, publicering och hantering av forskningsdata samt tillhandahåller publiceringsstatistik och bibliometriska analyser. Vi erbjuder studenter och besökare en akademisk och stimulerande lärandemiljö och deltar i program och kurser med undervisning i sökning och värdering av vetenskaplig information.

Biblioteket är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla som vill använda samlingarna för studier och forskning.

Läs mer om hur du som inte är student eller anställd vid Jönköping University kan använda biblioteket.