Högskolebibliotekets team för forskarstöd erbjuder stöd i samband med utförande, hantering och dokumentation av informationssökning.

Utifrån en specifik frågeställning eller ett bredare informationsbehov kan vi ge råd när det gäller val av sökverktyg, sökstrategier och söktermer samt vid konstruktion av söksträngar.

Vi kan också vägleda när det gäller specifika databaser, exempelvis för att spara sökningar, sätta upp stående bevakningar eller spara referenser.