Vinnare 2018

InPot - Innovation Potential in managing day-to-day operations and control
Projektledare Annika Engström

ODISSEE - Optimal Design using Integrated Simulation baSed EnginEering
Projektledare Jakob Olofsson

Pro Foundry Technology - Strategic recruitment of Professor in Foundry Technology
Projektledare Attila Dioszegi

VastIron - Volume change analyses at solidification of cast iron
Projektledare Attila Dioszegi

Nomineringar

VastIron

Projektet har med tydlighet förflyttat vår tekniska kompetens genom stor analytisk förmåga som kommer vara till stor hjälp i framtiden. Kommunikationen har varit superb och därigenom skapat tydlighet i planering mellan högskola och företaget. Projektet har på flera sätt givet ”aha”-upplevelser samt med råge motsvarat våra förväntningar.

InPot

Annika och teamet har lett projektet med full belåtenhet, skapat en tydlighet till givna förbättringsåtaganden. Vi kommer även i framtiden vilja vara högst delaktiga vid denna typ av projekt. Kommunikationen har fungerat väl i projektet, vi har kommit varandra nära och haft en mycket bra dialog. Det enda att tillägga så här i efterhand är att vi kunde vi nyttjat kompetensen från projektledaren ännu mer, då den varit briljant.

ODISSEE

Resultatet av en tydlig beräkningsmetod för analys av plastfiber har varit ett resultat av arbetet som gett oss ett tydligt program, tillägg för att lyckas. Dialogen har fungerat väl och i projektet har det hanterats beräkningsmodeller som varit relevanta för att lösa utmaningar i verksamheten. Vi vill även framåt delta i denna typ av satsning.

Pro Foundry Technology

Tack vare projektet har det skapats en roadmap för hela gjuteriteknologiforskningen. Det gör stor skillnad. Den har sannerligen levt upp till de förväntningar vi haft in i dessa projekt. Vi vill självklart vara med framåt i forskningsprojekt, hela teamet gör ett fantastiskt viktigt jobb för branschen.