Nyhetsarkiv

 • Ny avhandling studerar datorbaserade simuleringar i socionomutbildningen


  Den 25 november försvarade Gunilla Egonsdotter, doktorand vid Hälsohögskolan, Jönköping University, avhandlingen Datorbaserade simuleringar i socionomutbildningen: reflektion och social barnavård .
 • Nära vård med och för äldre personer i fokus på symposium


  På fredag den 25 november äger årets Astrid Janzon symposium rum på Hälsohögskolan, Jönköping University, rum. Temat för årets symposium är Nära vård med och för äldre personer , och bland talarna finns både praktiker och forskare.
 • Forskningsprojekt beviljat närmare 6 miljoner kronor


  Pernilla Mårtensson, universitetslektor i didaktik och programansvarig grundlärarprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU), är en av tre som har beviljats medel för forskningsprojektet Lärarstudenters undervisning i tidig aritmetik.
 • Föräldrar önskar mer kunskap hos tandvårdpersonal gällande bemötande av barn med Downs Syndrom


  Föräldrar till barn med Downs syndrom upplever att tandvårdspersonal ofta saknar kompetens gällande bemötande av barn med funktionsnedsättningen. Det upplevs också att personalen ofta saknar kunskaper om alternativa kommunikationssätt som till exempel kommunikation med hjälp av bilder och tecken som stöd. Det framgår av en enkät som forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University (JU) har gjort.
 • Familjen Kamprads stiftelse stöttar interdisciplinärt nätverk för juniora forskare inom äldre och åldrande


  Familjen Kamprads stiftelse har beviljat 2.5 miljoner kronor under 2023–2025 för etablering av det juniora forskarnätverket SWEAH Alumni Interdisciplinära Nätverk (SAIN), ett nationellt nätverk för interdisciplinär forskning om äldre och åldrande, med Jönköping University (JU) som huvudman.
 • Forskningsmiljön CCD firade 25 år


  Forskarmiljön CCD (Communication, Culture, and Diversity) bildades vid dåvarande Högskolan i Örebro. 25 år har gått och miljön har utvecklats hela tiden och är nu starkare än någonsin.
 • Framgångsrika workshops i case teaching i Afrika


  Under 2020 tilldelade STINT Jönköping International Business School (JIBS) och Handelshögskolan i Stockholm (SSE) medel för att genomföra en serie workshops i case teaching och case writing i sex afrikanska länder. Projektet har pågått med lyckat resultat sedan dess. I början av oktober genomförde Anders Melander och Olof Brunninge från JIBS tillsammans med Andrew Schenkel från SSE workshops i Addis Abeba och Nairobi.
 • Historia och framtid flätas samman i familjeföretag


  Hur överförs entreprenörskap över generationer? Det har Lisa Bäckvall, disputerande forskare på Jönköping International Business School (JIBS) tittat på genom att delta i ett familjeföretags vardag.
 • Cirka 17,5 miljoner kronor till forskningsprojekt på Tekniska Högskolan


  Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) har under sommaren och hösten tilldelats cirka 17,5 miljoner kronor i anslag från Vinnova till ett antal forskningsprojekt.
 • Möt våra nya professorer


  Lördagen den 8 oktober hölls Jönköping Universitys (JU) Akademiska högtid med professorsinstallation och doktorspromotion på Kulturhuset Spira. Fem nya professorer installerades och här kan du lära dig mer om dem och deras forskning.
 • Digital kompetens bland äldre undersöks


  Jönköping University (JU) utvecklar ett nytt instrument för att mäta den digitala kompetensen hos personer över 65 år. Målet är att identifiera vilka digitala aktiviteter som är svåra att utföra för äldre. Resultaten hoppas man kan ligga till grund för ett utvecklat IT-stöd som möter användarnas färdigheter.
 • Patientsäkerhet och kvalitet i sjukvården i fokus på stor nordisk konferens


  29-30 september äger NSQH 2022 – Nordic Conference on Research In Patient Safety and Quality in Healthcare – rum på Elmia, Jönköping. Konferensen samlar nordiska och internationella forskare och praktiker inom området patientsäkerhet och kvalitetsförbättring.
 • 50-tal forskare från hela världen på internationell konferens


  Forskare inom ämnen som datavetenskap, kunskapsmodellering, filosofi, kognitionsvetenskap och robotik kom till Jönköping University den 15-19 augusti från världens alla hörn för att delta i JOWO - Joint Ontology Workshop.
 • Rekordmånga disputationer på Hälsohögskolan i våras


  Under april till juni ägde det rum inte mindre än tio disputationer på Hälsohögskolan, Jönköping University, om allt från urträning från respirator till hur ny teknik kan stödja patienter inom psykiatrin.
 • Fyra företag i heldagsmöte om JTH-forskning


  Cirka 40 personer från fyra företag samt Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) deltog i mötet på Thule Group i Hillerstorp om forskningsprojektet IDEAL på JTH.- En viktig del var att få träffas på riktigt, småprata och nätverka då det inte riktigt varit möjligt under de två år som projektet pågått, säger projektledaren Fredrik Elgh, professor i produktutveckling med inriktningen datorstödd konstruktion på JTH.
 • Tekniska Högskolan dubbelt nominerad till internationella priser


  Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) är dubbelt nominerad till The Triple E Awards, som anordnas av den internationella organisationen ACEEU. Samverkansprojektet KVIST mellan JTH, Träcentrum i Nässjö och Linnéuniversitetet är en av fem finalister i kategorin "Triple Helix Collaboration of the year” och JTH är även nominerat till ”Engaged University of the Year”.The Triple E Awards äger rum i Florens den 28 juni.
 • Viktigt med flera perspektiv vid urträning från respirator


  Flertalet patienter som intensivvårdas behöver andningshjälp med respirator. Respekt, värdighet och ett personcentrerat förhållningssätt är viktigt när det är dags att träna ur respiratorn. Det konstaterar specialistsjuksköterska Catarina Tingsvik som i sin forskning studerat urträning från flera perspektiv – patientens, närståendes och vårdens. Hon disputerade på Hälsohögskolan, Jönköping University, den 10 juni.
 • Focus on Pensions and retirement behavior in a new doctoral dissertation


  Amedeus Malisa, Jönköping International Business School (JIBS), defended his doctoral thesis in Economics, “Pensions, retirement behavior and financial fraud victimization” on 14 June.
 • Hon forskar på att förbättra elektrifieringen av fordon


  Live Mölmen, doktorand på Tekniska Högskolan vid Jönköping University (JU) och inom forskarskolan Smart Industry Sweden, forskar på att förbättra elektrifieringen av fordon, vilket skulle minska den globala uppvärmningen.
 • Ny avhandling studerar hur ny teknik kan stödja patienter inom psykiatrin


  Inom psykiatrin görs det ofta satsningar för att förbättra vården men man vet i liten eller ingen utsträckning om de har effekt. Avsaknaden av både bra utfallsmått - för att se i vilken utsträckning patienter blir bättre - och en ändamålsenlig teori för hur man kan driva uppföljning och förbättringar med stöd av ny teknik gör att psykiatrin i stort famlar i blindo. Detta enligt Andreas Gremyr som nyligen disputerade på Hälsohögskolan, Jönköping University.