Nyhetsarkiv

 • Crowdfunders – vilka är de och varför vill de bidra med finansiering?


  Vill du lyckas med en crowdfunding-kampanj? Då ska du försäkra dig om att du vet vilka dina intressenter är och vad som motiverar dem. Det rådet ger Nadia Arshad, ekonomie doktor vid Jönköping International Business School, Jönköping University. I sin doktorsavhandling visar hon att intressenter ofta engagerar sig i kampanjer för att de vill stödja entreprenörerna, särskilt om dessa kommer från den egna regionen. Dessutom har de betydligt mer tålamod med försenade produkter och defekter än vanliga kunder.
 • Stadsplanering för en åldrande befolkning i ett varmare klimat


  Forskningsprojektet HEAT, som handlar om hur man stadsplanerar för en åldrande befolkning i ett varmare klimat, har beviljats åtta miljoner kronor i forskningsanslag från FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I projektet ingår forskare från Jönköping University samt från universiteten i Göteborg, Lund och Umeå.
 • JU del av ny nationell forskarskola inom hälsoinnovation


  En ny forskarskola inom hälsoinnovation beviljas drygt 25 miljoner kronor från KK-stiftelsen, samtidigt investerar de medverkande lärosätena och samverkansparterna cirka 80 miljoner kronor. Forskarskolan koordineras av Högskolan i Halmstad och är ett samarbete mellan sju svenska lärosäten, däribland Jönköping University (JU), näringslivet, regioner och kommuner.
 • Docentföreläsning om mediebilden av cannabislegalisering


  Fredagen 17 december höll Ernesto Abalo, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, sin docentföreläsning. Föreläsningen hade titeln ”Cannabislegalisering, nyhetsmedierna och hur det avvikande blev legitimt”.
 • Givande möten för forskarskolan på Tekniska Högskolan


  Forskarskolan Smart Industry Sweden hade den 7-8 december sitt första seminarium och det ägde rum på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU). Syftet var att lära känna varandra, utbyta erfarenheter och hitta nya samarbeten.
 • Tillverkare kan konkurrera från Sverige


  Cinzia Sansone som doktorerat vid Tekniska högskolan, Jönköping University slår i sin avhandling fast att tillverkare som har sin verksamhet i högkostnadsmiljöer genom att fokusera på rätt kompetens kan ha en konkurrensfördel som gör att de inte behöver flytta verksamhet till länder med lägre kostnader.
 • Vetenskapsrådet beviljar 2,6 miljoner kronor till forskare på Jönköping University – till stöd för Kambodja


  Nerrolyn Ramstrand, professor på Hälsohögskolan, Jönköping University, har under många år arbetat med att stödja ortopedtekniska projekt i låg- och medelinkomstländer i Afrika och Asien. Nu har hon och en grupp internationella forskare fått medel från Vetenskapsrådet för att utveckla ett påbörjat arbete i Kambodja.
 • Kommunikationsforskningen bäst i Sverige på internationellt samarbete


  Medie- och kommunikationsforskningen på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University, är i år (2021) för första gången med på den prestigefyllda ämnesrankingen Academic Ranking of World Universities, även kallad Shanghai-rankingen, som rankar forskningen på universitet över hela världen inom olika ämnen och ett antal olika kriterier.
 • 7 miljoner kronor till forskning om kompetensförsörjning för svensk metallindustri


  Forskare från Jönköping International Business School (JIBS), Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University och Uppsala universitet har fått 7 miljoner kronor i forskningsmedel för det tvärvetenskapliga projektet KOMPET, som ska identifiera och utveckla konkreta aktiviteter och åtgärder för att driva utvecklingen mot en säkrad kompetensförsörjning för svensk metallindustri.
 • Fem miljoner kronor till forskning om stress under livet


  Professor Ingemar ”Pingo” Kåreholt på Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan vid Jönköping University, har tilldelats 5,1 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond för forskningsprojektet Stress under livet: Vilka samband finns med äldre personers fysiska och kognitiva funktionsförmåga? Vilka påverkningsbara sociala- och livsstilsfaktorer påverkar sambandet?
 • Så främjas ett gott liv och arbetsliv i äldreomsorgen


  Låt personal och de äldre vara delaktiga i att utveckla äldreomsorgen, och stötta första linjens chefer. Det är några av resultaten av ett fyraårigt forskningsprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse med deltagare från Jönköping University och Högskolan i Borås.
 • Gräsrötterna inom e-sport – mer än bara gamingutövare


  Forskning från Jönköping University visar att lokala e-sportsaktivister har spelat en stor roll i att ”the city of Dreamhack” idag har en blomstrande e-sportarena. Brian McCauley, e-sportforskare vid Jönköping International Business School (JIBS), har studerat e-sport på gräsrotsnivå och kommit fram till att de lokala aktörererna är nyckelspelare inom denna snabbväxande bransch.
 • Stipendium till forskning om andningsträning vid strålbehandling av bröstcancer


  Maria Brovall, docent i omvårdnad vid Hälsohögskolan, Jönköping University tilldelas ett forskningsstipendium på 400 000 kronor från Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Pengarna ska gå till projektet ”Digitalt verktyg för andningsträning i hemmet inför postoperativ strålbehandling av vänstersidig bröstcancer”.
 • JU-forskare föreläste under Familjen Kamprads stiftelses 10-årsjubileum


  Den 8–9 november arrangerade Familjen Kamprads stiftelse en utbildningskonferens och kunskapsdag i Växjö med anledningen av att stiftelsen firade 10 år. En av de åtta inbjudna forskarna och föreläsarna var Sofi Fristedt från Hälsohögskolan vid Jönköping University.
 • Hållbarhet är viktigt för mediebranschen


  Förra veckan samlades forskare inom Media Management samt praktiker och beslutsfattare inom mediebranschen från hela världen både online och på plats på Jönköping International Business School, Jönköping University, för att diskutera hållbarhet och mediebranscher vid årets emma-konferens.– Hållbarhet börjar synas mer i diskussionen. Forskare är överens om att vi verkligen måste ta detta på allvar och forska mer kring det, säger Joaquin Cestino, som var med och arrangerade konferensen.
 • Nya simuleringsmetoder ger smartare produktutveckling


  Inom industriell produktutveckling går trenden mot att allt fler företag använder datorsimulering som ett komplement till fysisk testning för att ta fram produkter av önskad kvalitet och prestanda. Johan Jansson vid Tekniska Högskolan (JTH), Jönköping University, har i sin doktorsavhandling utvecklat nya metoder för simulering där hänsyn tas till tillverkningsprocessen.
 • JU-professor chefredaktör för världens högst rankade forskningstidsskrift om arbetsterapi


  Forskningstidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy, där Anita Björklund, professor i arbetsterapi vid Hälshögskolan, Jönköping University är chefredaktör, rankas nu som den främsta i världen inom arbetsterapi.
 • ”AI-dagen blev ett väldigt lyckat event”


  AI-dagen på Elmia den 30 september som anordnades av Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University och Science Park hade cirka 200 deltagare fysiskt och online. Målgruppen var företag i Jönköpingsregionen och sändningen från eventet har setts omkring 500 gånger.
 • Förnyelse sker när företag arbetar med både interna och externa faktorer


  Väletablerade företag inom tillverkningsindustrin står inför hård konkurrens. Om de vill överleva och växa, särskilt efter pandemin, är innovation viktigt. En ny avhandling från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University undersöker hur dessa företag hanterar extern påverkan, utanför sin FoU-avdelning, för att framgångsrikt driva igenom innovation och förnyelse.
 • Ny avhandling belyser vikten av inhemska vänner för integration


  Olov Aronson, doktorand vid Hälsohögskolan, Jönköping University, försvarade sin avhandling ”Understanding the social integration of adolescents of foreign origin: Longitudinal investigations of inter-origin friendship formation” den 24 september.