Nyhetsarkiv

 • Innovationspolitik - är transformativ omställning verkligen möjligt?

  2020-06-05
  En rapport producerad av forskare från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University visar i vilken utsträckning Sveriges strategiska innovationsprogram (SIP) och liknande politiska initiativ utomlands kan förväntas leda till transformativ omställning.- ­Det talas mycket om att de strategiska innovationsprogrammen (SIP) hjälper till att åstadkomma disruptiva, transformativa omställningar för att främja hållbarhet och framtida grön teknik-industri, men det är inte vad de ursprungligen utformades för, säger medförfattaren Christian Sandström.
  Läs mer
 • Kommunikationsmodell bidrar till patientsäkerhet inom äldrevård

  2020-06-04
  En ny avhandling från Högskolan Väst i samarbete med Jönköping University, belyser hur positiva vårdrelationer skapas och etableras i mötet mellan sjuksköterska, patient och närstående. Avhandlingen utgår från en medicinsk äldrevårdenhet och visar tydligt sjuksköterskans roll i att skapa förutsättningar för en god relation och gemensamt ansvar.
  Läs mer
 • Docentföreläsning: Robert Lecusay

  2020-06-03
  Fredag 29 maj höll Robert Lecusay sin docentföreläsning ”The formal/informal Relation in Early Childhood Education: Insights from Swedish Preschools Educare Research, på Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK).-I min föreläsning ville jag lyfta diskussionen om har hur vi utvecklar och studerar informella lärandemiljöer såsom fritidsverksamhet och förskola, säger Robert Lecusay om föreläsningens ämne.
  Läs mer
 • Nytt projekt om utmaningar med anhörigstöd

  2020-06-02
  Magnus Jegermalm och Joy Torgé vid Hälsohögskolan, Jönköping University, har beviljats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) till ett nytt forskningsprojekt. Projektet handlar om gapet mellan kommunernas anhörigstöd och omsorgsgivarnas låga användning av stödet.
  Läs mer
 • Forskning om hur näringslivet bidrar i coronakrisen

  2020-05-19
  Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska Högskolan vid Jönköping University, forskar om hur näringslivet ställer om sin produktion och bidrar i coronakrisen. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  Läs mer
 • Ny avhandling: Är Östafrika redo för monetär union?

  2020-05-11
  Beslut om en gemensam valuta inom Östafrikanska Gemenskapen presenterades redan 2014, men är Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Sydsudan, som utgör organisationen, redo för en montetär union? Detta vill en ny avhandling i samverkan med Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, finna svar på.
  Läs mer
 • Bättre bedömning av rädslor för Covid-19 kan rädda liv

  2020-04-22
  En skala som bedömer rädslor för Covid-19 har utvecklats av ett internationellt forskarteam under ledning av Amir Pakpour, Professor i hälsopsykologi vid Qazvin University i Iran och affilierad forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Skalan används nu inom forskning i fler än 30 länder världen över. Förhoppningen är att den kan komplettera kliniska försök genom att identifiera behovet av utbildning kring viruset och stöd för de som drabbats av rädslor till följd av pandemin.
  Läs mer
 • Påskläsning från Vertikals

  2020-04-09
  Här är några lästips till påskhelgen, från Jönköping Universitys forskarblogg Vertikals. med olika vinklar på den pågående COVID-19-pandemin från några av våra experter inom allt från beredskap till det digitala samhället. 
  Läs mer
 • Mikrosystemfestivalen 2020: tema CompassionIT

  2020-04-08
  Hur viktig är medkänsla i hälso- och socialvård? Hur producerar vi hälsa och vård på bästa möjliga sätt? Vad brinner du för och hur kan du upprätthålla passion i arbetet? Är IT uppmuntrande eller hindrar det medkänsla? Detta är några av de frågor som diskuterades under årets upplaga av Mikrosystemsfestivalen med temat CompassionIT.
  Läs mer
 • Ulrika Börjesson medförfattare till artikel i specialnummer om migration i European Journal of Social Work

  2020-03-24
  Artikeln The concept of home – unaccompanied youths voices and experiences som författats av Ulrika Börjesson, lektor vid Avdelningen för Socialt Arbete, Hälsohögskolan och Åsa Söderqvist Forkby, lektor vid Institutionen för Socialt Arbete, Linnéuniversitetet, publicerades online av European Journal of Social Work i mitten av januari. Artikeln publiceras också i ett tryckt specialnummer om migration.
  Läs mer
Forskning