Nyhetsarkiv

 • 12 miljoner kronor till entreprenörskapsforskning


  Två projekt vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, har beviljats närmare 12 miljoner kronor av Kampradstiftelsen för forskning som syftar till att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd.
 • Vardagliga upplevelser viktiga för släktforskning


  I en tid av snabb teknologisk utveckling och globala utmaningar är intresset för släktforskning och utforskning av det förflutna mer påtagligt än någonsin. I en ny avhandling från Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University utforskas tre svenska släktforskningsupplevelser för att förstå deras pedagogiska dimensioner. Resultatet presenterar en mer detaljerad och mångfacetterad bild av släktforskning än den vanligt förekommande.
 • Riktade hälsosamtal ur ett socioekonomiskt perspektiv


  En ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University undersöker riktade hälsosamtal och hur fysisk aktivitet och socioekonomi påverkar hälsan. Resultatet visar bland annat att det behövs mer kunskap om relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa för olika socioekonomiska grupper.
 • Unga flickor mår sämre än pojkar


  Unga flickor tenderar att drabbas av lägre självkänsla och sämre mentalt välmående än unga pojkar. Samhället och omvärldens förväntningar på de två könen ser annorlunda ut och kan påverka psykisk hälsa redan tidigt i livet, visar forskning från Högskolan för lärande- och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).
 • Effektivare informationsöverföring i byggbranschen


  Belysning är en viktig faktor när byggindustrin planerar för framtidens hållbara, hälsosamma och energieffektiva byggnader. Nu har forskare vid Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) hittat ett sätt att effektivisera informationsöverföringen mellan tillverkarna och deras kunder.
 • 50 miljoner kronor till grön omställning inom industrin


  Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) tilldelas 49 200 000 kronor från KK-stiftelsen till forskningsprofilen GRACE för att under 2024-2032 stödja den gröna omställningen inom tillverkningsindustrin. Elva företag medverkar. JTH har nu tre forskningsprofiler med stöd av KK-stiftelsen.
 • Undervisningen påverkas av klassens förkunskaper


  Vilka förkunskaper en skolklass har påverkar lärares undervisning och därigenom också elevers resultat. Det visar ny forskning från Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Pontus Bäckströms avhandling handlar om vilken betydelse det har för en elev att gå i en viss klass med vissa klasskamrater.
 • Kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln mer stressade än män


  Kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln står inför en ökande risk för utbrändhet jämfört med deras manliga kollegor. Enligt forskning från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University är nästan hälften av kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln drabbade av höga nivåer av utbrändhet, vilket är betydligt högre än för männen inom samma bransch.
 • Företag lär sig om AI-transformationer i forskningsprojekt


  Företagen Husqvarna, Combitech, Fagerhults Belysning, Siemens Energy och Bufab lär sig mer om AI-transformation genom forskningsprojektet PropAIr på Tekniska Högskolan (JTH) och Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University (JU).
 • Vem i hela världen kan man lita på?


  Det senaste decenniet har präglats av kris efter kris. Men vem lyssnar folk på när det är kris? Vems råd tar de, och vilken typ av information förlitar de sig på? I en tid präglad av sociala medier och falska nyheter visar det sig att människor lyssnar på både lokaltidningar och myndigheter. Det konstaterar forskare från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University och Handelshögskolan i Stockholm i en ny forskningsstudie.
 • Vårdförbättringar i fokus


  Improvement Science Day arrangerades den 29 februari med fokus på kvalitetsförbättring, ledarskap, samproduktion och patientsäkerhet inom hälsa och välfärd. Dagen hölls på Hälsohögskolan vid Jönköping University och arrangerades av centrumbildningen Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA).
 • Covid-19-dödlighet inte beroende av bostadsområden


  Resultatet av en nyligen publicerad studie visar att risken att dö med covid-19 inte var beroende av vilken typ av område en individ bodde i. En ny studie från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University genomförd med hjälp av omfattande mikrodata från Statistiska Centralbyrån (SCB) och dödsregister från Socialstyrelsen ifrågasätter kopplingen mellan dödlighet i covid-19 och så kallade socioekonomiskt svaga områden.
 • Topp tre i världen i över tjugo år


  Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University har i tjugo år rankats bland de tre främst i världen när det gäller forskning om familjeföretagande och ägande. Forskningen i ämnet bedrivs idag främst vid Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) som grundades 2005.
 • Nytt tvärvetenskapligt forskarnätverk om äldre och åldrande


  Vid Jönköping University startade under hösten 2023 ett nytt nätverk, GeroNet (Gerontology Network). Syftet med GeroNet är att informera om och diskutera den forskning som bedrivs inom området äldre och åldrande vid alla fackhögskolorna på Jönköping University (JU), samt initiera nya gemensamma forskningsprojekt.
 • Så var forskningsåret 2023


  Nu när en dryg månad av det nya året har gått så är det dags att titta lite i backspegeln. Det har under 2023 bedrivits spännande och mångfacetterade forskning och forskningsrelaterade aktiviteter på Jönköping University (JU) och de fyra fackhögskolorna. Här presenteras en del av det.
 • Näst flest avhandlingar i Sverige inom entreprenörskap


  När ESBRI i en ny undersökning tittar på vilka svenska lärosäten som har levererat flest avhandlingar inom innovations- och entreprenörskapsforskning de senaste fyra åren så kommer Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, på en andraplats.
 • Mediebilden av cannabis i ny podd


  Varannan fredag under våren så kommer Jönköping Universitys podcast, Vertikala samtal, släppa nya avsnitt. I första avsnittet så samtalar Ernesto Abalo, docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, med Johan Wicklén, journalist på SVT. Samtalet handlar främst om den svenska mediebilden av narkotika med fokus på cannabis. Man pratar även om den svenska narkotikapolitiken och sätter in den i en internationell jämförelse.
 • Storsatsning på AI-forskning vid Tekniska Högskolan


  KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) beviljar 12,3 miljoner kronor till AI-projektet ETIAI inom forsknings- och utbildningsmiljön SPARK på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU).
 • Snabbväxande företag kan skapa utbrändhet


  Varje höst uppmärksammas de mest snabbväxande företagen, även kallade gasellföretag, i Sverige för sina prestationer och betydelse för näringslivet. Dessa företag ses som en symbol för innovation och tillväxt och spås en lovande framtid. Men bakom strålkastarljuset döljer sig en annan verklighet som sällan diskuteras: hur påverkas människorna inom dessa företag när de skalar upp sina verksamheter? Detta har ny forskning från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University tittat närmare på.
 • ”Snabbare och bättre resultat till en lägre kostnad”


  Den 1 december höll ett forskarlag på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) resultatkonferens för forskningsprojektet IDEAL på Science Park Towers i Jönköping.
  - Med de här forskningsresultaten får vi snabbare och bättre resultat till en lägre kostnad, säger Joel Johansson, Digitalization Specialist på Thule, som är ett av partnerföretagen i projektet.