Sustainable Societies (SUS)

Forskningsmiljön Sustainable Societies består av två teman: Sustainability Education Research (SER) och Social Change and Sustainability (SOS). Den har ämnesmässig utgångspunkt i pedagogik, globala studier samt naturvetenskapens och teknikens didaktik.

SUS arbetar över disciplingränserna med fokus på hållbarhet brett definierat. I praktiken bedriver vi forskning som berör många av de globala målen för hållbar utveckling, från hållbar utveckling och lärande till fredliga och inkluderande samhällen, samt hur hållbarhet och samhällsförändringar är sammanlänkade. Dessutom är Masterprogrammet Global Studies – Sustainable Societies and Social Change knutet till SUS. Därmed syftar SUS till att skapa en livlig forskningsmiljö som både producerar viktig forskning om hållbara samhällen och stöttar utbildningsverksamhet på avancerad nivå vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Även samtliga lärarutbildningar vid HLK understöds av forskning inom SUS.

Teman

GEM

Ge tjejer kraft och möjlighet att omfamna sin digitala och entreprenöriella förmåga

 

MOST

MOST, som står för Meaningful Open Schooling Connects Schools to Communities, är ett EU-projekt som Högskolan för lärande och kommunikation deltar i genom forskargruppen Praktiknära utbildningsforskning (PUF).

 

ULF

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomfördes på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Försöksverksamheten har nu förlängs till 2024 som en övergång till permanent verksamhet.


Alla träffar från DiVA (280)