Inom forskningstemat fokuserar vi på samhällsvetenskapliga perspektiv på mångfaldsfrågor och skapandet av fredliga och inkluderande samhällen, samt hur social och ekologisk hållbarhet och samhällsförändringar är sammanlänkade, t.ex. via sociala rörelser och lärandeprocesser.

Hållbarhetsfrågor måste förstås i de många olika sammanhang som de förekommer och även olika geografiska kontext skapar olika utmaningar när det gäller hållbarhet. Många av oss är involverade i Masterprogrammet Global Studies – Sustainable Societies and Social Change, som fokuserar på samhällsförändringar för att skapa en hållbar utveckling.