Forskningsgruppen har ett omfattande nätverk inom ESD (Education for Sustainable Development) och utomhuspedagogik.