Forskning vid JTH

Forskningen vid Tekniska Högskolan inriktas mot industriell
produktframtagning i samverkan med olika företag inom industrin.

Forskningen sker företrädesvis i samverkan med näringsliv och företag och med företagens behov som utgångspunkt.

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan