Tekniska Högskolan har sedan 2010 examensrätt på forskarnivå inom området Industriell produktframtagning där forskarutbildningsämnena maskinkonstruktion, material och tillverkningsprocesser samt produktionssystem ingår.

För att skapa en sammanhållen struktur och en arena för forskning och forskarutbildning inom det gemensamma området har JTH valt att bedriva den egna utbildningen på forskarnivå inom ramen för en gemensam forskarskola.

Läs mer om forskarutbildningen vid Tekniska Högskolan »

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan