Forskningsmiljöer

Forskningen vid Tekniska Högskolan bedrivs i huvudsak inom sju forskningsmiljöer med den gemensamma inriktningen Industriell produktframtagning i samverkan.

Forskningsmiljöerna är organiserade i enlighet med Tekniska Högskolans avdelningar.

Forskningslaboratorier

Tekniska Högskolan har ett flertal välutrustade laboratiorer som är anpassade för forskning och undervisning inom olika utbildningsområden.

 

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan