Välkommen till avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Vi är cirka 30 anställda som arbetar med utbildning och forskning.

Utbildning

Avdelningen ansvarar för två ingenjörsprogram, ett kandidatprogram och ett masterprogram:

I samarbete med Högskolan i Skövde ges även ett program i byggnadsteknik där hälften av kurserna läses vid Tekniska Högskolan.

Forskning

Forskningen vid avdelningen bedrivs inom forskningsområdet Bebyggd miljö. Forskningen har anknytning till det gemensamma området Industriell produktframtagning.

Samarbete med näringslivet

Avdelningen har ett starkt samarbete med näringslivet genom partnerföretagsverksamheten och forskningens tillämpning.

Vi kan även erbjuda uppdragsutbildning för branschen inom aktuella områden. Vi skräddarsyr gärna innehållet tillsammans med beställaren. Våra kurser inom programmen ger exempel på olika ämnesområden. 

Personal

Personal vid avdelningen Byggnadsteknikoch belysningsvetenskap hittar du här.

Den 9 juni är det 20-årsjubileum av ljusdesignprogrammet för våra nuvarande och tidigare studenter! Läs mer om eventet här