Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

Välkommen till avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Vi är cirka 30 anställda som arbetar med utbildning och forskning.

Avdelningens forskningsvision är att skapa "en högkvalitativ byggd miljö för alla".

Avdelningens uppdrag för att förverkliga denna vision är "att skapa lösningar för byggnader och infrastrukturer som nyttar människor, industri och samhälle och samskapar en hållbar framtid."

Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap

Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap har ett nära samarbete med näringslivet. Samarbetet med företag, myndigheter och organisationer sker bland annat genom vår ledningsgrupp och uppdragsutbildning.

 

Byggnadsteknik

Ledningsgruppen är ett forum sammansatt av lärare, studenter och representanter från branschen som träffas några gånger per år för diskussion av branschgemensamma frågor.

Frågorna som tas upp är dagsaktuella inom branschen liksom aktuella inslag i utbildningen. Vi tar även upp frågor om vår utbildning, behov av utveckling och förnyad utformning för att möta branschens behov.

 

Belysningsvetenskap

Ledningsgruppen har hittills bestått av representanter för Svenssonska stiftelsen, branschen och Tekniska Högskolans personal. För att bättre motsvara den breddning utbildningen genomgår är ledningsgruppen för tillfället under omkonstruktion.

Avdelningschef

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan