Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

Avdelningens forskningsvision är att skapa "en högkvalitativ byggd miljö för alla".

Forskningen vid avdelningen bedrivs inom forskningsområdet Bebyggd miljö. Forskningen har anknytning till det gemensamma området Industriell produktframtagning.

Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap

Här visas alla referee-granskade artiklar från 2015 och framåt.

Laddar
3 Publikationer

Artikel (refereegranskat)