Från och med i dag...

…. avdelningen har 2 professorer, 2 docent, 8 assient professorer, 1 forskare, 1 post doc, 6 doktorander, 3 universitetslektorer, 7 lektorer och 3 laboranter. Alla dessa personer är direkt eller indirekt involverade i avdelnings forskning.

En fullständig översikt med namn och kontaktuppgifter finns här.