Matematik och fysik

Vid avdelningen bedrivs forskning inom tillämpad matematik och teknisk fysik.

Avdelningen för matematik, fysik och kemi

Följande forskning bedrivs eller har bedrivits vid avdelningen för matematik, fysik och kemi vid Tekniska Högskolan.

 

Stokastiska modeller för populationsdynamik

Förgreningsprocesser är en klass av stokastiska modeller som utgår från reproduktion och beteende på individnivå, och drar därav slutsatser om populationen som helhet. Pågående forskningsprojekt behandlar (1) ackumulation av mutationer i krympande populationer, (2) dynamik hos prioner (potentiellt sjukdomsalstrande proteiner), (3) persistens (ett icke-ärftligt övergående tillstånd) mot antibiotika hos bakterier.

För mer information, kontakta: Peter Olofsson (1,2 och 3) eller Arpan Ghosh (2).

Modellering av blodflöde genom elastiskt blodkärl

Utveckling och analys av en matematisk modell av blodomloppet i blodkärl i det mänskliga kärlsystemet. Asymptotiska metoder används för att härleda endimensionella modeller av artärer som tar hänsyn till informationen om dess komplicerade geometri och elastiska egenskaper. Modellekvationerna som består av kopplade system av partiella differentialekvationer studeras och används för simuleringar.

För mer information, kontakta: Arpan Ghosh

Matematiska modeller och numeriska metoder för akustik och elektromagnetism

I samarbete med ICMM, International Center for Mathematical Modeling, vid Linneuniversitetet bedrivs forskning med inriktning på utveckling av matematiska modeller och numeriska metoder med tillämpningar inom akustik och elektromagnetism. I detta sammanhang utvecklas också numeriska metoder för konforma avbildningar.

För mer information, kontakta: Anders Andersson eller Thomas Biro.

Approximativa approximationer

Approximation med icke-lokala basfunktioner, multiupplösningsalgoritmer, semianalytiska metoder för beräkning av potentialer till icke-homogena linjära partiella differentialekvationer.

För mer information, kontakta: Tjavdar Ivanov.

Laddar
17 Publikationer

Artikel (refereegranskat)