• 3DSURF - Surface quality and challenges in 3D printed metals
 • ADDING
 • ADDING 2
 • ALighT - ALloy development for High Temperature applications using the high entropy concept
 • ALSCRAM - ALuminium Sheet WIth high Secondary Content
 • ALTOS - ALuminium Two O five Structures

Syfte och mål: Utveckla gjutprocessen för en ny aluminiumlegering för motorstrukturer Förväntade effekter och resultat: Nu gjutprocess för denna nya aluminiumlegering som sparar kostnad och vikt för mellanhus i flygmotorer Upplägg och genomförande: Gjutförsök på Arconic Bestwig i Tyskland. Karakterisering av mikrostruktur och mekaniska egenskaper på GKN, RISE SWECAST och Jönköping University. Additiv tillverkning av den nya aluminiumlegering på RISE IVF.

Purpose and goal: Develop the casting process for a novel aluminium alloy Expected results and effects: Casting process for the new aluminium allow. Significant cost savings and weight savings for aero engine compressor structures Approach and implementation: Casting experiments at Arconic Bestwig in Germany. Characterization of microstructure and mechanical properties at GKN, RISE SWECAST and Jönköping University. Additive manufacturing of the new aluminum alloy at RISE IVF.

 • ALUSAP - Aluminiumbaserad StrömAvledarPlatta för PEM-bränsleceller
 • AusCGI -Tribological and mechanical performance of Austempered Compacted Graphite Iron.
 • Brazing overmoulding
 • CastDesign
 • Cleancon - Clean Construction Machinery - Främja användningen av nollemissionsarbetsmaskiner inom bygg- och anläggningsprojekt och kommunal drift samt driva på marknaden genom upphandling och dialog inom hela aktörskedjan.
 • CompCAST - High performance cast component
 • CompCAst Plus - fatigue performance of cast component
 • DELSA - Utveckling av Slitage- och Korrosionsbeständig Grå Gjutjärn Genom Laser Yta Legering/Beklädning
 • E-mindes - Electrochemical processing methodologies and corrosion protection for device and systems miniaturization.
 • Extreme - Development and industrialization of high performance aluminum components for extreme environments
 • FatSS
 • FunDisCo - Functional dispersion coatings
 • Gjuteriteknologi
 • Gjutmagistern 3.0 - Foundry Master Program
 • HINT - High INTegrity cast components in Al‐Si alloys
 • InDeGrainS
 • IRAP – Internationell Gästprofessor
 • ISS - 2 - Measurement of viscosity in molten/metal systems and impact on interfacial phenomena under gravity and microgravity-Phase 2
 • Lean Cast
 • LUMA contineuos W µ-wire plating
 • MACS - Development of MMC for high performance alluminium components
 • mCBBEs - Advanced integrative solutions to corrosion problems beyond micro–scale: towards long-term durability of miniaturized Biomedical, Electronic and Energy systems. www.mcbees.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • MeMoI - Defektbildning vid samspel mellan gjutjärn och formmaterial/ Casting defect formation mechanisms at metal/mould interface
 • NGFS - New Generation of Foundry Sands
 • NOVELA II – Ny lättviktslegering baserad på högentropikonceptet
 • ODISSEE - Optimal Design using Integrated Simulation baSed EnginEering
 • ODISSEE2 - Optimal Design using Integrated Simulation baSed engineering, del 2
 • Optiheat - Optimized heat treatment for cast aluminium component
 • PROCETS - Protective composite Coatings via Electrodeposition and Thermal Spray.
 • OMQAL - Development of advanced tool of melt quality assessment for improvement of aluminium component 
 • Recka - Reogjutna chassiskomponenter i aluminium för fordon
 • ReOPTIC - Research in geometry OPTImization of Cast components for weight efficient structures
 • SelfClean 7e ramprog EU SME
 • SIGMA-Mecer
 • Smart Industry (med Comptech)
 • SPOFIC II
 • TripleA
 • ToolAddict - Enabling tools by additive manufacturing as a competitive technology
 • VastIron - Analys av volymförändringar vid stelning av gråjärn (KKs)
 • VR-FEM
 • WEBLEARN - Webinars for lifelong learning