Man framför dator

Utveckla ett integrerat simuleringsverktyg för industriell produktframtagning.

ODISSEE: Optimal Design using Integrated Simulation baSed EnginEering

Projekttid: Oktober 2014 - oktober 2017
Medverkande företag: Kongsberg Automotive AB, Husqvarna AB, QUMEX Materialteknik AB

– Vi ska utveckla ett integrerat simuleringsverktyg för industriell produktframtagning. I verktyget ska datorsimuleringar av tillverkning, materialbeteende och hållfasthet kopplas samman med matematiska optimeringsalgoritmer. På så sätt ska man kunna hitta den optimala utformningen av en produkt både när det gäller konstruktion, hållbarhet och tillverkning, säger projektledare Jakob Olofsson, t.f. universitetslektor i material och tillverkning vid Tekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping.

ODISSEE ingår i det regionala forskningsprogrammet som är ett samarbete mellan Jönköping University, Region Jönköpings län och näringslivet.

För att nå detta krävs kunskap om material och tillverkning, konstruktionsautomatisering, avancerade hållfasthetsberäkningar och matematiska optimeringsalgoritmer.

Genom att skapa ett samarbete mellan högskolans forskare inom dessa områden och företagens erfarna och kunniga produktutvecklare skapas i projektet en unik kombination av kompetenser.

– Att arbeta tillsammans ger möjlighet att öka företagens konkurrenskraft och ge regionen världsledande kompetens inom industriell produktframtagning, säger Jakob Olofsson.

Kontakt

Jakob Olofsson, t.f. universitetslektor i material och tillverkning

Porträttfoto av en man