Välkommen till Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design. Vi är drygt 30 anställda som arbetar med utbildning och forskning.

Utbildning

På campus bedriver avdelningen utbildning inom de två ingenjörsprogrammen:

De tre masterprogrammen:

Avdelningen ansvarar även för de två högskoleprogrammen:

Forskning inom avdelningen

Forskningen vid avdelningen bedrivs inom en av fyra forskningsmiljöer med den gemensamma inriktningen Industriell produktframtagning i samverkan.

Forskningsmiljön vid avdelningen är:

Personal

Personal vid avdelningen Industriell produktutveckling, produktion och design hittar du här.