Logotyp

Logotypen är en av de mest synliga delarna av Jönköping Universitys varumärke. När logotypen används på rätt sätt skapar den igenkänning och bidrar till att stärka varumärket, det är därför viktigt att de som använder logotypen vet hur och när den får användas.

Logotypens utformning

jönköping univeristy logo

Högskolans logotyp består av namnet Jönköping University och en symbol. Symbolen är en sammansatt form av bokstäverna J och U.

Logotypen finns i svart, vitt och grått. Den svarta och grå logotypen används mot ljus bakgrund och den vita mot mörk bakgrund.

Att använda logotypen

jönköping univeristy logo

Logotypen finns i svart, grått och vitt. Den svarta och grå logotypen används mot ljus bakgrund och den vita mot mörk bakgrund.

Att använda enbart symbolen
Huvudregeln är att logotypen ska användas i sin helhet och endast i undantagsfall får symbolen användas utan namnet Jönköping University. Det gäller i till exempel profilmaterial och visst rörligt material där avsändaren redan är tydlig. Symbolen får inte placeras tillsammans med eller för nära annan text, då mottagare kan uppfatta det som en logotyp.

Versioner

jönköping univeristy logo

Det finns tre versioner av logotypen.

Logotyp A är högskolans huvudlogotyp. Den är alltid förstavalet. Det är bara när det inte går att använda logotyp A som de andra versionerna är ett alternativ.

Logotyp B används när det finns särskilda krav på läsbarhet eller ytan är för liten för att kunna läsa logotyp A.

Logotyp C är en specialvariant av logotypen och används i undantagsfall. Kommunikationsavdelningen beslutar i varje enskilt fall om logotyp C ska användas.

Frizon och placering

jönköping univeristy logo

Logotypen ska synas tydligt. Därför ska den inte placeras för nära texter eller andra grafiska element.

  • Logotypen får inte ingå i rubrik eller i löpande text.
  • Logotypen får inte placeras för nära marginaler.

Logotypen ska alltid omges av en frizon som motsvarar bredden på symbolen, eller mer. Det gäller också i de fall när symbolen ska användas utan namnet Jönköping University.