Välkommen på konferens 8 november 2023.

För sjunde året i rad arrangerar Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Ambitionen är att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter kring lärande och undervisning baserat på såväl vetenskaplig grund som beprövade erfarenheter.

FULLBOKAT!

Konferensavgiften för deltagare och utställare är 500 kr ex moms (undantaget presentatörer och anställda vid HLK som deltar utan avgift). Eventet är stängt för anmälan.

Lärarstudenter som går de sista två åren har möjlighet att delta vid presentationer och besöka utställartorget kl 13.00-17.00.

NYHET!

I år har vi ett utställartorg i entréhallen med representanter från närliggande kommuner. Lärarstudenter som går de två sista studieåren är inbjudna till konferensen. De kan tillsammans med övriga deltagare besöka utställartorget för att informera sig om deras arbete kring skola och samtala om tänkbara samarbeten.


Varmt välkommen!

Programkommittén:

jesper.boesen@ju.se Samverkanschef och ansvarig för forskningsmiljön PUF vid HLK
monica.bartels@ju.se Samverkanskoordinator vid HLK
emma.simonsson@jonkoping.se Verksamhetsutvecklare Jönköpings kommun
therese.haglind@jonkoping.se Utvecklingsstrateg Jönköpings kommun

Konferensen ges som samarrangemang mellan Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping kommun.

Hitta hit

Jönköping University (JU) är centralt beläget i Jönköping ca 10 min promenad från järnvägsstationen. Vi rekommenderar att, om möjligt, resa hit med tåg/buss då det kan vara svårt att hitta parkeringsplatser nära JU. Karta över campus (Högskolan för lärande och kommunikation H på kartan) och parkeringar hittar du här.