Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan

Perspektiv på undervisning i skuggan av en pandemi

Digital konferens 10 november kl. 13.00-16.00

OBS! KONFERENSEN ÄR DIGITAL OCH KOSTNADSFRI MEN ANMÄLAN KRÄVS.

För fjärde året i rad arrangerar Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Ambitionen är att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter kring lärande och undervisning baserat på såväl vetenskaplig grund som beprövade erfarenheter.

Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena där intresserade kan mötas kring den centrala frågan om hur undervisningen kan utvecklas genom ökad och fördjupad samverkan. Du är välkommen att medverka med bidrag till konferensen!

Som tema för årets konferens har vi valt att samla oss kring de erfarenheter den nuvarande pandemin ger oss gällande utbildning och undervisning. Stora delar av utbildningssverige har ställt om till digitaliserade undervisningsformer, denna snabba omställning har visat på en enorm kreativitet och oväntad kapacitet hos vår samlade lärarkår, men samtidigt uppstår svåra dilemman. Kring detta vill vi samlas och lära av varandra.

Du är lika välkommen som deltagare utan att presentera något, men vi uppmuntrar ett aktivt deltagande och deltagande i diskussioner.

Vår ambition är att konferensen ska lägga grunden för en fortsatt regional samverkan mellan forskare och yrkesverksamma inom förskola, fritidshem och skola där samverkansfokuset kretsar kring undervisningen inom dessa verksamheter.

Målgruppen för konferensen är alla inom förskola, skola och högskola som är intresserade av forskningsbaserad undervisning.

Övriga frågor:

jesper.boesen@ju.se Ansvarig för forskningsmiljön PUF vid HLK
ulrika.stjerndahl@ju.se Samverkanskoordinator vid HLK

Hjärtligt välkommen!

Konferensen ges som samarrangemang mellan Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping kommun.

Sidan uppdaterad 2020-09-10