Deltagarrekord på konferensen Teori och praktik i samverkan

Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, hölls den 8 november på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), för åttonde året. Konferensen, som arrangeras av HLK och Jönköpings kommun, slog i år deltagarrekord. 267 personer deltog för att ta del av spännande föreläsningar och exempel på positiv samverkan.

Folkmassa

Se bildspel från konferensen längst ner.

Syftet och målsättningen med konferensen är att sammanföra de som jobbar inom skolans värld, med forskare inom området. Heldagen på HLK ska vara ett tillfälle att utbyta erfarenheter och nätverka, både lärare i mellan, och mellan lärare och forskare.

– Vi märker att denna årliga konferens är otroligt uppskattad och framför allt viktig. Det handlar om att den forskning som bedrivs ska hitta rätt. Att akademin, teorier och begrepp inte bara ska fungera på pappret utan att vi tillsammans med praktikerna i skolans värld kan utveckla undervisningen, Jesper Boesen, samverkanschef på HLK.

Thomas Winman, vd och akademisk ledare på HLK, Göran Isberg, utbildningschef på Jönköpings kommun samt Jesper Boesen, inledde konferensen genom att hälsa alla välkomna. Därefter tog Jan-Eric Gustafsson, Seniorforskare vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, över och pratade om svensk skola ur ett internationellt perspektiv. (Här kan du se hela programmet med parallellsessionerna).

Nytt för årets konferens var utställningstorget där representanter från närliggande kommuner visade upp sina verksamheter. Detta var ett uppskattat inslag bland deltagarna som vid fikan och lunchen kunde nätverka och få inspiration.

Eva Bergman, Utredare/informationsspecialist på Skolforskningsinstitutet, talade sedan på temat ”Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar – elevhälsa och stöd som exempel” innan det var tid för deltagarna att välja mellan konferensers första parallellsessioner.

Efter lunch höll Helena Sagar, lektor och vetenskaplig ledare vid förvaltningen för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun, föredraget ”Indikationer på vad god undervisning är.

Efter andra passet av parallellsessioner och fika diskuterades ULF-utlysning för nästa år och en sammanfattande diskussion om konferensen avslutade dagen.

Jenny Almqvist och Marie Lindström

Jenny Almqvist och Marie Lindström.

Jenny Almqvist, förstelärare i förskolan på Öxnehaga förskoleområde och Marie Lindström, språkpedagog på samma arbetsplats var mycket nöjda över dagen.

– Jag tycker det har varit bra. Konferensen berör inte bara skolan utan också förskolan och man kan ta till sig av allt, säger Jenny Almqvist.

I sitt yrke som språkpedagog tar Marie med sig en hel del matnyttigt från konferensen.

– Det har varit mycket fokus på litteratur och bokläsning, ganska mycket praktiska saker, ideér som jag tar med mig. Det vetenskapliga tänket är också viktigt att ha med sig, säger Marie Lindström.

2023-11-09